Flera fridlysta arter i det planerade vindkraftsområdet

Insändare 23 september 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsen i Eskilstuna påstår i ett särskilt utlåtande i Eskilstuna kommuns översiktsplan att det inte finns några naturvärden i det planerade vindkraftsområdet vid St Uvberget, intill Hedlandets naturreservat. Det passar därför bra att uppföra vindkraft där. Men inget kan vara mer fel. Hur kan det vara möjligt att kommunstyrelsen är så dåligt påläst om det man tar beslut om?

Om man tittar i SLU Artdatabankens Artportal så finner man över 1 600 observationer av artfynd i det planerade vindkraftsområdet mellan 2000 och 2021. Det finns bestämmelser som förbjuder exploatering av natur som hyser vissa hotade arter, den så kallade Artskyddsförordningen. Många av arterna som finns i området är rödlistade och upptagna i Artskyddsförordningen. 

Exempelvis: Tjäder, orre och sparvuggla har observerats många gånger i området och lever där. Alla är fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Järpe, spillkråka och talltita är rödlistade fåglar som häckar i skogarna och som ingår i Artskyddsförordningen. Likaså bivråk, havsörn och fiskgjuse som ofta flyger till Hjälmaren och har sina bon i närheten. Alla är rödlistade och ingår i Artskyddsförordningen. 

Exploateringen som sker i och med vindkraftverken riskerar att slå ut dessa arter. Enligt en fladdermusinventering lever även flera rödlistade och fridlysta fladdermöss i området. Knärot är en rödlistad orkidé som finns i hundratal på några ställen. Den ska också vara skyddad enligt Artskyddsförordningen. Men tyvärr har skogarna runtikring nu kalavverkats och även en del av skogarna med knärot är avverkningsanmälda.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa