Flummiga verksamhetsmål i Strängnäs Kommun

Insändare 2 november 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Strengnäs Tidning kunde vi den 23/10 läsa att kommunens ekonomi är god, men för själva verksamheten bedöms målen inom ett par områden bara vara delvis uppfyllda, bland annat kommunens välfärdstjänster.

För att värdera den kommunala verksamheten används fem övergripande mål och måluppfyllelsen bedöms. Ett av de övergripande målen, som bedöms vara delvis uppfyllt, formuleras enligt följande.

”Invånare: I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.”

Som målformulering betraktat är det synnerligen flummigt. Det som anges som övergripande mål är i stället ett viktigt område, som i och för sig måste uppmärksammas. Ett mål däremot ska vara avgränsat, tydligt och mätbart. Måluppfyllelse ska alltså inte bedömas. 

Välfärdstjänster handlar huvudsakligen om skola och omsorg, kommunens kärnverksamheter. För skolan finns jämförelsetal som årligen redovisar hur vår skola ligger till i förhållande till landets övriga kommuner. En redovisning som på ett begripligt sätt brukar presenteras i vår lokala dagstidning. 

För äldreomsorgen finns ingen motsvarande information. Någonting som vi vanliga kommuninvånare kan ta till oss och som visar hur vi förhåller oss till andra kommuner.

Till exempel skulle kanske det kvalitetsindex som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, använder kunna tillämpas. Vad säger den ansvariga socialdemokratiska ordföranden i socialnämnden? Går det att få tjänstemännen inom socialkontoret att arbeta mot tydliga, mätbara och jämförbara mål?

Ämnen du kan följa