Fokus på förbättringar inom hemtjänsten

Vi, både förtroendevalda och kommun, jobbar för att alla personer som har stöd från oss ska klara sig så bra som möjligt i vardagen, skriver Majo Brostedt (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Personerna på bilden har ingen koppling till insändaren.
Vi, både förtroendevalda och kommun, jobbar för att alla personer som har stöd från oss ska klara sig så bra som möjligt i vardagen, skriver Majo Brostedt (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Personerna på bilden har ingen koppling till insändaren.

Insändare 5 oktober 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till signaturen “Dotter till en älskad mamma” publicerad den 24 september.

Hej och tack för din berättelse. Jag vill börja med att beklaga den upplevelse som du har haft kopplat till din mammas hemtjänst.

Vi, både förtroendevalda och kommun, jobbar för att alla personer som har stöd från oss ska klara sig så bra som möjligt i vardagen. Din mamma ska givetvis ha det stöd hon behöver för att hon ska kunna fortsätta leva ett bra och tryggt liv i sitt hem. Jag skriver medvetet att hon ska vara trygg i sitt hem då vi vet att det generellt sett är bättre för den enskilde att leva i sin hemmiljö snarare än på ett särskilt boende. Vi har därför stort fokus på att utveckla och förbättra våra insatser i hemmet.

Jag har stor förståelse för den frustration du som anhörig känner. Det kan vara förvirrande och utmattande att hantera myndighetslogik och kontakter med många olika aktörer. Det är givetvis en stor omställning även för dig och jag vill därför tacka dig för ditt engagemang.

De förbättringar jag vill se som ordförande i nämnden när det gäller kontakter och kommunikation är att det måste bli lättare och smidigare för både brukare och anhörig. Det ska vara tydligt vilka som behöver kontaktas och varför. Kommunen behöver dra ner på antalet instanser som behöver kontaktas genom exempelvis bättre samordning.
Jag kommer även ta med mig frågan om att kunna välja äldreboende och se över möjligheten till att kunna önska.

Jag hoppas att vi får tillfälle att pratas vid någon gång i framtiden. Min förhoppning är givetvis att du då kommer att vara nöjd med det stöd din mamma får från Eskilstuna kommun. Vill du prata mer når du mig via eskilstuna.se

Vänligen,


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa