Förklara för medborgarna, inte för mig

Jimmy Jansson (S) replikerar på en tidigare M-insändare om vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna.

Jimmy Jansson (S) replikerar på en tidigare M-insändare om vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2023-12-25 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren "Vi var redan från början tveksamma till vc Gallerian", skriven av företrädare för M och publicerad tidigare i december.

För det första, och där får regionen svara gentemot skattebetalarna: Att säga upp en verksamhet där man sannolikt har kvar stora kostnader för hyror under många år måste få väcka frågor. Att lösa lokalhyran innan vårdcentralen läggs ner hade känts rimligt.

För det andra: Moderaterna tror inte på denna vårdcentral. Ville aldrig ge den en chans. Det är alltså en nedläggning utifrån ett partis tyckande, får vi nu veta. Utan respekt för att vårdcentralen faktiskt är på plats. Den har många patienter med extra stort vårdbehov och lokalen har en hyra oavsett om den står tom eller ej. Men det är väl flera partier som styr regionen? Vård för pengarna, Centerpartiet och faktiskt även SD utgör i någon mening styret. Vad tycker de?

För det tredje: Om man verkligen på allvar vill samverka med kommunen så är det en fördel om man pratar med kommunen. Ingen folkvald, vad jag vet, ingen tjänsteperson, har kontaktats för att föra en dialog om vårdcentralen och konsekvenser av dess nedläggning och påverkan för eskilstunaborna. Med den tidigare regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) hade jag veckovisa avstämningar om stort och smått. Det borde inte vara beroende av partibeteckning. En god samverkan hade kanske gjort att jag ställt färre frågor.

För det fjärde: Jag är kontaktad av såväl personal som patienter. Personal ifrågasätter att det blir en besparing. De har många patienter med återkommande och omfattande behov av vård. Något vårdcentralen haft som särskilt fokus. Det är kostnadsbesparande att säkerställa att vården fungerar för dem. Nu ska dessa patienter spridas ut över resterande vårdcentraler och konkurrera om tid i kön till andra vårdcentraler. Med risk för att deras vård blir ännu dyrare längre fram. Och med större lidande.

Jag behöver inte försvara mina frågor å skattebetalarnas och patienternas samt personalens vägnar. Det är regionstyret som behöver förklara sitt beslut. Förklara för medborgarna. Inte mig.