Förlamande majoritetsstyre i Strängnäs

Tyvärr fortsätter ett förlamande majoritetsstyre i Strängnäs. Moderater (M) och socialdemokrater (S) fortsätter sin produktion av dokument i mängd, rubricerade som planer och strategier, skriver Lennart Nilsson.
Tyvärr fortsätter ett förlamande majoritetsstyre i Strängnäs. Moderater (M) och socialdemokrater (S) fortsätter sin produktion av dokument i mängd, rubricerade som planer och strategier, skriver Lennart Nilsson.

Insändare 10 november 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Vi vet var vi har varandra när det blåser hårt", (säger Bill). "Vi tror på den stabila grund som vi har skapat",(säger Bull). Uttalanden hämtade från tidningsintervju.

Tyvärr fortsätter ett förlamande majoritetsstyre i Strängnäs. Moderater (M) och socialdemokrater (S) fortsätter sin produktion av dokument i mängd, rubricerade som planer och strategier, i sin ”Majoritetsförklaring”. Men vad blir resultatet när partier med motsägelsefulla ideologier ska ”samregera”?

Nedan redovisas några jämförande exempel mellan Majoritetsförklaring 2019-2022 och den gällande för 2022-2026, samt kommentarer avseende resultat:

2019-2022: ”Ständigt prioritera och värna våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg”

Kommentarer: Endast ca 50 % av de kommunala grundskoleeleverna uppnådde 2020/2021 gymnasiebehörighet. En försämring sedan 2017.

I linje med S ideologi har beslut fattats om att avveckla tillämpningen av Lagen om valfrihetssystem LOV, möjligheten att fritt välja hemtjänstutövare. Uppfattas som negativt och begränsande av många äldre.

2022-2026: Skolan skall prioriteras. ”Äldreutvecklingsplan” ingår som rubrik utan innehåll.

2019-2022: ”Arbeta för en säker och trygg miljö för våra invånare, företagare och besökare”

Kommentar: Enkäter i nutid visar att kommuninvånare upplever ökad otrygghet i utemiljöer.

”Att arbeta för …” ändras nu till att ”ge goda förutsättningar för” trygg utemiljö. Vari ligger skillnaden som ska ge resultat?

2022-2026: ”Vi ska ge goda förutsättningar för ökad psykisk hälsa, trygg utemiljö och god vård och omsorg ska finnas för den som behöver”

2019-2022: ”Alltid inkludera digitaliseringens möjligheter för att utveckla våra verksamheter”

Kommentar: Har skapat problem för äldre med hemtjänst att handla mat. Begränsat butiksurval.

2022-2026: Digitalisering nämns inte.

2019-2022: ”Förstärka Kontaktcenters centrala roll i servicen till våra invånare, företagare, besökare och medarbetare”

Kommentar: Förstärkning av Kontaktcenter har inneburit rekrytering av Näringslivschef plus medarbetare. Funktionen näringslivschef avvecklades under den första gemensamma mandatperioden 2015-2019.

2022-2026: ”Etableringsplan” ingår som rubrik. Besöksnäringen lyfts inte.

2019-2022: ”Utveckla våra centrum (Strängnäs & Mariefred) och våra centrumstråk (Åkers styckebruk & Stallarholmen) …”

Kommentar: Vid sökning på kommunens hemsida visas ”Centrumutvecklingsprogram 2015.” 

2022-2026: Centrumutveckling berörs ej. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa