Försäkringskassan misstror föräldrar som söker stöd

RBU menar att Försäkringskassan misstror föräldrar som söker personlig assistans åt sina barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Foto: Janerik Henriksson/TT

RBU menar att Försäkringskassan misstror föräldrar som söker personlig assistans åt sina barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Foto: Janerik Henriksson/TT

Foto:

Insändare2022-08-09 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi inom RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn & ungdomar) anser att sättet som Försäkringskassan bemöter familjer som söker personlig assistans åt sina barn och ungdomar med funktionsnedsättning bryter mot svensk lag. Detta förekommer i hela landet och även här i Södermanland.

När föräldrarna kontaktar oss och berättar hur Försäkringskassan hanterar deras ansökningar blir vi arga och frustrerade. Man misstror föräldrarna och även läkarintygen som styrker barnens behov. Allt för att kunna avslå statlig personlig assistans och därmed barnens rätt att leva sina liv på samma villkor som andra.

Statlig personlig assistans ingår i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få rätt till den personliga assistansen krävs att man kommer upp i 20 timmar grundläggande behov per vecka. Behoven är andning, måltider, personlig hygien, av- och påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionsnedsatte.

Regeringen har i tidigare regleringsbrev påverkat Försäkringskassan i sin hanteringsprocess till den punkt vi nu befinner oss i. Nu kräver vi att politikerna i Södermanland ryter ifrån och påverkar sina partier att ta tag i myndigheten och säkerställer att de blir den myndighet som hjälper och inte stjälper när ”livet vänder”.  Dagens handläggningar är inte acceptabla på något sätt. Vi anser det tydligt att Försäkringskassan medvetet bryter mot lagen, både LSS men även barnkonventionen.