Förskolan – valfri eller ej?

Signaturen Älskar att vara med våra barn har synpunkter på formuleringarna i utskicket där Strängnäs kommun erbjuder förskoleplats.

Signaturen Älskar att vara med våra barn har synpunkter på formuleringarna i utskicket där Strängnäs kommun erbjuder förskoleplats.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2023-10-11 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag har vi mottagit ett brev från Strängnäs kommun, där det står att vi kommer att bli tilldelade en förskoleplats för vårt barn. Vi reagerar starkt på hur brevet är formulerat och att det har en tvingande formulering. 
Vi förstår att man vill kommunicera med medborgarna och särskilt om det finns ett uppdrag från högre instans. Det står dock ingenstans att det är ett erbjudande eller att det är frivilligt, utan det står att vi kommer att tilldelas en förskoleplats. Detta trots att det, enligt svensk lag, är skolplikt först när barnen börjar förskoleklass. 
Det är också väldigt förnedrande att som förälder få ett brev där formuleringen är tvingande, och där det framträder som att kommunen bestämmer över våra barn. Man undrar om det svenska samhället helt har tappat omdömet. Är det numera staten som äger våra barn? Om man vill vara med sitt barn istället för att låta det förvaras på förskolan, så tilldelas man alltså en plats oavsett om man vill eller ej? 
När vi kontaktar berörd instans, så får vi information om att utskicket är ett erbjudande, men det står INGENSTANS att det är frivilligt eller att det är ett erbjudande. Det står att vi kommer att tilldelas en plats, och att information kommer inom kort. Om vi önskar en speciell förskola, så kan vi meddela det, men all information om att det är frivilligt har utelämnats. Det framgår inte heller att det går att tacka nej.
Det är vårt ansvar och beslut om vi önskar förskola eller ej, och inför nästa års utskick så rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att det tydligt framgår att det är ett frivilligt erbjudande.

Älskar att vara med våra barn