Förskolans lärmiljöer

Tina Persson, skolchef i Eskilstuna, skriver om de kommunala förskolornas utformning.
Tina Persson, skolchef i Eskilstuna, skriver om de kommunala förskolornas utformning.

Insändare 27 juni 2023 08:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De kommunala förskolorna i Eskilstuna är utformade på olika sätt beroende på vilket år de är byggda och var de är lokaliserade. Oavsett vilken förskola barnen vistas på har det rätt till likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande.
Rektor på förskolan planerar tillsammans med förskolans personal hur de pedagogiska lärmiljöerna ska byggas upp och användas utifrån förskolans specifika förutsättningar. 
Utifrån det skapar förskolan en organisation så att förskolans olika rum, såväl inom- som utomhus och närmiljön, kan användas på det sätt som är mest gynnsamt för lärandet, utforskandet och kreativiteten.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa