Förskolepersonalen behöver avlastning, inte pålastning

Våra barn behöver mer tid med sina förskollärare, inte mindre, skriver Kristdemokraterna.

Våra barn behöver mer tid med sina förskollärare, inte mindre, skriver Kristdemokraterna.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Insändare2023-01-25 06:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varsla inte våra anställda i förskolan! Våra barn och lärare behöver fler insatser inte mindre.

Nyligen kom beskedet om att upp mot 75 anställda kan varslas inom förskolan. Det är i slutändan barnen betalar det högsta priset. KD i Eskilstuna ser allvarligt på detta och tycker att det är fel väg att gå. 

Självklart innebär minskade intäkter minskade möjligheter, men att kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) välkomnar intäkter på 155 miljoner kronor av markförsäljningen samtidigt som S och M meddelar om att anställda kan varslas inom förskolan skickar fel signaler. Att S och M inte tar de allvarliga konsekvenser på allvar skrämmer inte bara oss kristdemokrater men även många föräldrar och kommunanställda.

Beskedet går även emot det som står i majoritetens årsplan som klubbades i kommunfullmäktige. Under rubriken fokus 2023 står följande:

  • Stärka arbetet med att öka närvaron i alla skolformer.
  • Den kommunala förskolan i Eskilstuna ska fortsätta det påbörjade arbetet för att bibehålla och minska gruppstorleken i relation till Skolverkets riktmärke för barngruppsstorlek.

Förskolepersonalen behöver avlastning och inte pålastning. Våra barn behöver mer tid med sina förskollärare, inte mindre. Detta kan även påverka föräldrars vilja att sätta barnen i en kommunal förskola när man märker att personaltätheten minskar.

 Istället borde kommunen värna om kommunala förskolor.

En minskning av personalstyrkan kommer säkerligen även minska viljan att studera till förskollärare. Tänk om och tänk rätt. Om vi inte prioriterar våra barn, vem ska då göra det?