Förslag: Utred ”Meröppet” på biblioteket i Strängnäs


Jag föreslår att ni utreder förutsättningarna om den gruppen av tidnings-konsumenter kan få åtkomst till tidningarna under tider då biblioteket är obemannat, skriver signaturen "En medlem i Föreningen Nyfikna Medborgare"

Jag föreslår att ni utreder förutsättningarna om den gruppen av tidnings-konsumenter kan få åtkomst till tidningarna under tider då biblioteket är obemannat, skriver signaturen "En medlem i Föreningen Nyfikna Medborgare"

Foto: Åsa Wallin

Insändare2021-10-11 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Christina Lindströms insändare i ST torsdagen den 6 oktober om helgöppet på biblioteket påminde mig om att jag i november 2020 gjorde en hovsam framställning till Strängnäs kommun om en utredning av förutsättningarna att införa så kallad "Meröppet" på biblioteket. Kommunen har inte (efter nästan ett år) behagat svara på mitt brev. Kommunen bör kanske anställa ytterligare en kommunikatör. Därför försöker jag nu få brevet presenterat på insändarsidan i ST. 

Det finns en skara medborgare (kanske trettio personer?) som varje dag eller nästan varje dag läser dagstidningarna på Multeum. Jag är en av dessa trofasta besökare.

Jag föreslår att ni utreder förutsättningarna om den gruppen av tidnings-konsumenter kan få åtkomst till tidningarna under tider då biblioteket är obemannat. 

Det saknas som ni förstår orsak att utreda vad vi trofasta tidningsläsare tycker om förslaget. 

Att utreda vad övriga medborgare i kommunen tycker om förslaget är nog en inte helt okomplicerat. Vilka blir konsekvenserna av "Meröppet"?

Tekniskt är det inga problem att skapa möjlighet för tidningsläsarna att besöka biblioteket när det är obemannat. Vi behöver inte åtkomst till lokalerna innanför glasväggen.

Tidningsläsare eller särskilt betrodda tidningsläsare bör på söndagarna kunna betros med att hämta nya tidningar i boxen och placera dem i rätt fack. 

"Meröppet" kan förslagsvis omfatta vardagar från kl. 07.00 fram till att bibliotekspersonal inträffar, vardagar från det att personalen går hem fram till 19.00 och söndagar mellan 08.00 – 15.00.

Jag har besökt biblioteken i Kallhäll och Bergshamra (Solna), där "Meröppet" fungerat under några år och dessutom omfattat hela biblioteket. 

Vi trofasta tidningsläsare kan, om ni så finner det nödvändigt, utveckla skälen för att dra igång en utredning.

En medlem i Föreningen Nyfikna Medborgare