Förutsätter att kommunen kräver ersättning

Insändarskribenten menar att det är  Arbetsförmedlingens uppgift, att få ut människor i arbete och statens ansvar att säkerställa och även finansiera.

Insändarskribenten menar att det är Arbetsförmedlingens uppgift, att få ut människor i arbete och statens ansvar att säkerställa och även finansiera.

Foto: Niklas Holm

Insändare2019-11-09 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Reflektion över artikeln "Familjecentral och jobbcentrum till Fröslunda" publicerad 31/10
Glada miner när M, C och S skall satsa 5 miljoner årligen under minst 4 år. Det vill säga totalt minst 20 miljoner kronor finansierat från försäljning av K-fasts lägenheter. I ett tidigare inlägg av försäljning av K-fasts lägenheter var skälet att dessa pengar behövdes för att bygga nya lägenheter.
Dock, till kärnpunkten. De personer som behöver detta är enligt artikeln de som står långt ifrån arbetsmarknaden och till största delen utrikesfödda som kom under den stora tillströmningen till Sverige runt 2015. Det var politikerna i riksdagen som öppnade för detta och som vid den tidpunkten inte förstod konsekvenserna.
Det behövs givetvis fortfarande stora insatser från arbetsförmedlingen för att få människor i arbete.
Men C får igenom förslaget med hjälp av övriga regeringspartier, att finansiera borttagandet av värnskatten genom att skära ned på Arbetsförmedlingens resurser med ett påstående om en effektiv privatisering. Detta har nu utmynnat i ett enda stort kaos.
Arbetsförmedlingens uppgift, att få ut människor i arbete är statens ansvar att säkerställa och även finansiera.
Som situationen ser ut i Eskilstuna är desperationen stor, det finns inget att förlora och jag hoppas verkligen att detta kommer att resultera i fler arbeten. 
Jag förutsätter nu att M, C och L kommer att kräva ersättning från staten på investeringen eftersom det inte är kommunens primära ansvar. Utredningar visar att det tar cirka 7 år för denna kategori av människor att komma i arbete då hamnar notan på minst 35 miljoner kronor. Dessa pengar kan då användas till att förstärka skolan som grund för denna satsning.