Frågorna om campingen är ännu obesvarade

Sundbyholms camping utanför Eskilstuna ska utvecklas. Kommunen har valt att inte förlänga avtalet med föreningen som driver campingen i dag, vilket har rört upp känslorna och föranlett flera personer att skriva på insändarplats.

Sundbyholms camping utanför Eskilstuna ska utvecklas. Kommunen har valt att inte förlänga avtalet med föreningen som driver campingen i dag, vilket har rört upp känslorna och föranlett flera personer att skriva på insändarplats.

Foto: Henrik Holmberg

Insändare2024-06-28 06:04
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av tidigare insändare på ämnet och kommentarer som dessa fått på ekuriren.se.

Bilden ligger i betraktarens öga finns det ett talesätt som säger och det stämmer även in på hur man ser på Sundbyholms camping och husvagnsförening. Det framkommer tydligt i tidigare insändare och kommentarer som rör den nedläggning av campingen som ensidigt har bestämts av kommunen så som den är i nuvarande form.

Vissa som tar sin promenad genom området förfasas över att det finns husvagnar som står kvar där året om blandat med dygnsplatser samtidigt som andra passerande upplever platsen som både mysig och trevlig.

Det är ett kritiskt läge för dem som värnar om att Sundbyholms camping och husvagnsförening ska drivas vidare som nu eller i ett samarbete med den som planerar att fortsätta driva campingen vidare. I kritiska lägen är det relevant att hålla sig till fakta och inte bara utgå från gissningar, uppfattningar och tyckanden.

I insändare och kommentarer kommer det fram fakta och det är dem vi behöver ha i fokus.

Sundbyholms camping och husvagnsförening och Eskilstuna kommun har haft ett mångårigt avtal. I avtalet ingick det att hyra ut husvagnsplatser på årsbasis samtidigt som det skulle finnas dygnsplatser. Föreningen har drivit campingen i cirka 50 år. Jag antar att avtalet under åren har förnyats och förlängts vilket torde innebära att campingen har skötts enligt avtal. Det är alltså inte så som Jimmy Jansson (S) skriver i en kommentar, att ett antal människor har tagit marken i anspråk för egna syften i konflikt med vad platsen är avsedd för.

Det är alltså ingen som har privatiserat offentlig egendom eller begått oegentligheter som Jansson skriver vidare. Det Jansson skriver är alltså hans egna åsikter och tyckanden vilket inte helt framkommer i kommentaren. Det är förvisso en insändarsida där det är skribentens egna åsikter som framförs, men det borde kanske markeras tydligare utifrån den uppgift som kommunstyrelsens ordförande som Jansson har. Man kan lätt uppfatta Janssons kommentar som fakta, vilket det alltså inte är. 

Det förs också diskussioner kring vad en camping egentligen är och hur det ska vara. Det är nog så att SAOL:s definition inte är riktigt heltäckande. Det framkommer i en kommentar att även Vilsta camping har denna typ av säsongsplatser. På övriga tre campingar i Eskilstunaområdet vet jag själv att det finns säsongsplatser på två. Sedan kan man gå vidare till Malmköpings camping, även där finns det de som har hyrt plats under flera säsonger.

Det framkommer i kommentar att säsongsplatser finns på campingplatser lite varstans i Sverige. Så att det är säsongsplatser på Sundbyholms camping är i sig inget konstigt.

Kan det vara så att det är begreppet husvagnsförening som gör att platserna ser något annorlunda ut? Men pratar vi staket och planteringar så kan man skymta dem även vid en promenad förbi exempelvis Vilsta camping. 

Det som inte har bemötts någonstans är kommunens ovilja till kommunikation och försök till samarbete. I kommentarer lyfts det många frågor som vilken grund man stödjer beslutet på och frågor kring kostnader. Det framkommer förslag kring hur man kan tänka vid utvecklande kring området och hur det skulle kunna ske tillsammans med ny arrendator. Men frågorna står fortfarande obesvarade. Det är en tystnad. Är det så det kommer att förbli?

undefined
Infarten till Sundbyholms camping utanför Eskilstuna.