Framställning av etanol bör prioriteras

Insändare 12 november 2019 12:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val av bil och hur politikerna påverkat detta avgör till stor del hur ett högre bensinpris slår.  Att vi måste minska vår användning av fossila bränslen är känt sedan länge.  År 2007 premierades bilar anpassade för förnybart drivmedel.  Vår tidigare kombi ersattes då med en flexifuel som nu i mer än 12 år körts på E85. Med oförändrad användning som också innefattar ca 200 mil/år med husvagn medförde bilbytet att förbrukningen av fossil bensin minskade med nästan 800 liter per 1000 mil, från ca 950 till ca 165 liter. Med exempelvis en klimatavgift på fossila bränslen som höjer bensinpriset med 10 kr/liter räcker då skattesänkningen i stödområden till att täcka merkostnaden för 1 000 mil inkl. Husvagnssemester för den med en äldre miljöbil som vår.  För andra har skattesänkningen när den presenterades sagts motsvara en pizza i månaden.

Fördelar med förnybar etanol som drivmedel är att det finns ett utbyggt distributionsnät och produktion inom landet.  Förutom av grödor kan det t ex framställas av restprodukter från skogsindustrin och av bioavfall som då också kan ge biogas.

Ändrade regler 2013 innebar dock att bilar med högre vikt kunde miljöklassas trots högre förbrukning av fossilt bränsle.  Med en mer konsekvent politik mot målet en fossilfri fordonsflotta år 2030 borde det nu funnits en utbyggd produktion där flera möjligheter att inom landet framställa etanol tagits tillvara och ett brett utbud av fordon anpassade för E85. Även för de som saknar laddmöjligheter användbara elhybrider med fossil förbrukning som kan beräknas bli under 100 liter/1000 mil.

Ämnen du kan följa