Framtidens förskola i Kvicksund?

Signaturen Pedagogen undrar hur Eskilstuna kommun har tänkt sig att utforma framtidens förskola i Kvicksund. Bilden är från Tegelviken i Kvicksund.

Signaturen Pedagogen undrar hur Eskilstuna kommun har tänkt sig att utforma framtidens förskola i Kvicksund. Bilden är från Tegelviken i Kvicksund.

Foto: Lisa Hölne

Insändare2023-10-16 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läste i Eskilstuna-Kuriren 28/9 att kommunen ska bygga framtidens förskola i Kvicksund. Som pedagog i Eskilstuna kommun blir man lite nyfiken, är det de kallar de nya förskolor som har byggts fram till nu eller kan man hoppas att det är ett nytt koncept? Att de förskolor man ska bygga nu inkluderar alla barn. Kan man hoppas att någon ansvarig har kommit till insikt att inga barn, framförallt barn med koncentrationssvårigheter eller särskilt stöd mår bra av att sitta i en stor stressig matsal med mycket intryck och ljud. Hur många av oss vuxna minns skolmatsalen med välbehag? Kan man hoppas att barnen i Kvicksund eller framtida barn får vara i mindre grupper med max 20 barn och med 3-4 vuxna som faktiskt hinner se alla barn och kan ha ett gemensamt mål. Den mesta forskning säjer att de flesta barn mår bra att vara på mindre enheter med färre barn. Att barnskötarna och förskollärarna får vara just barnskötare och förskollärare och inte tvätt- och städpersonal. 
Kan någon berätta för arkitekterna att visst är det fint med glas med det är inte så praktiskt på en förskola eller skola. Varken för barnen eller miljön. För barn med särskilt stöd blir det jobbigt med alla intryck som glas medför och på flera förskolor tvingas förvaltningen köpa in AC:n för flera hundra tusen för att det ska skapas en anständig inomhustemeratur. Kan man hoppas att barnen på framtidens förskola får en inspirerande utemiljö med plats för mycket spring och lek och att de får möjlighet att välja att kunna vara ute flera gånger per dag. Ni vill att barn ska lyckas, bra, men lyssna då till personalen. Ta reda på vilka förskolor som har mest personalomsättning, långtidssjukskrivna och vice versa, på vilka förskolor stannar personalen och är friska. Gör det och reflektera på varför.

Pedagogen