Fria medier – viktigt för demokratin

Insändare 3 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till Karin Johanssons inlägg "Demokratin bygger på folkviljan"den 26 april.

Fria val är en nödvändig grund för en demokrati men inte tillräcklig. När Hitler kom till makten i Tyskland var det genom ett ”fritt val”. Folket såg en man som lovat att bekämpa arbetslösheten och bortsåg från hans löften om att avskaffa demokratin. Även i våra dagar pressas demokratin från flera håll. En viktig förutsättning är fria medier, där journalister kan skriva sin åsikt utan att hotas till döden.

Sammanhållningen i en grupp förstärks av att man utser en gemensam fiende. Vare sig det är ”judarna” eller ”poliserna” är det ett hot mot demokratin. Att många röstberättigade inte inser detta gör demokratin än skörare. Att välja att leva i en ”bubbla” som styrs av de sociala mediernas algoritmer (för att maximera vinsten) är ytterligare hot mot demokratin. Demokrati kräver rationella val. Att låta folket styra i en folkomröstning kan leda helt fel om väljarna bara fokuserar på en fråga. Brexit är ett varnande exempel, där frågan om invandring kom att styra hur många lade sin röst. 

Låt oss fortsätta värna vår parlamentariska demokrati! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa