Friskolorna är ett misslyckande

Strängnäs kommun har stora problem med sina skolor, konstaterar Nils Ronquist.

Strängnäs kommun har stora problem med sina skolor, konstaterar Nils Ronquist.

Foto: Anna Hübsch

Insändare2024-07-04 20:32
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strängnäs kommun har stora problem med sina skolor, vilket kan utläsas från många debattartiklar och insändare i Strengnäs Tidning under flera år. Skolan är viktig för vår kommuns framtid! Skall vi vara en kommun som utbildar våra ungdomar för att kompetensförsörja våra omkringliggande tätorters företag, eller skall vi utbilda våra ungdomar för våra egna företag? Skall kommunen vara en sov- och rekreationsort, eller en egen dynamisk kommun och småföretagskommun?

Oavsätt vilken väg kommunen väljer så måste ungdomarna utbildas. Grundskolan är viktig, det är där man lägger grunden för framtiden.

Är konkurrens bra eller dåligt, när det gäller grundskolan? Jag påstår att konkurrensen mellan friskolor och den kommunala skolan är skadlig. Att fristående skolor infördes var för att genom konkurrens få ner kostnaderna, inte skapa rika friskolor och fattiga kommunala skolor. Syftet med friskolor har misslyckats. Låt kommunen återta makten över grundskolan och inte låta friskolorna styra.

Den så kallade skolpengen har tydligen varit ett dåligt instrument för den kommunala skolan och ett utomordentligt instrument för friskolorna. Konkurrensen har inte skett på lika villkor!

Grundskolan är alldeles för viktig för att konkurrensutsättas. En bättre väg för vår kommun vore att skaffa en ekonom som styrde upp kommunens skolekonomi. Det är kanske meningsfullare att anställa en utbildad ekonom i första hand, än en skolchef? Debattartiklarna och insändarna har ofta handlat om just ekonomi.