Fristaden kan ge plats för parkeringshus för elbilar!

Signaturen "CBL" har ett förslag för hur Fristadsreservatet ska hanteras.

Signaturen "CBL" har ett förslag för hur Fristadsreservatet ska hanteras.

Foto: Catarina Nitz

Insändare2024-05-11 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna, med Sveriges första fristad för hantverkare, hade även kunnat bli Sveriges första fristad för elbilar. Men nu är Stockholm på väg att bygga Europas största parkeringshus under mark, med laddinfrastuktur och plats för 1 000 bilar och som öppnar i etapper från 2026. Stockholm har en ambitiös plan. 2030 ska man ha byggt 100 000 laddbara p-platser.

Vår stad bygger med en annan agenda som består i att förtäta, och i just city byggs och har byggts allt fler bostäder på bland annat tidigare öppna ytor för parkering. Man har också agendan att inte förse dessa byggnader med tillräckliga parkeringsmöjligheter, då det är cykel man vill att stadens invånare ska använda. Vilket också blir alltmer tydligt när vårt gatusystem, frustrerande nog, blir allt trängre för dem som måste åka på fyra hjul.

En sedan länge inaktiv och därmed anonym plats i city är Fristadsreservatet. Det har ett kulturhistoriskt värde, men flera byggnader har förfallit och i omgångar utdömts genom åren, medan andra försvarat dem. Det är sedan länge ett dött och i stora delar insynsskyddat område som tar upp plats för något vi kunde ha bättre nytta av.

Riv allt eller flytta delar till en mer turistvänlig plats. Kanske går någon/några byggnader att rädda? Hade varit bra närmare Rademachersmedjornas levande byggnadsmiljö från 1600-talet, men där finns inte längre plats. Sörmlandsgårdens friluftsmuseum vid Djurgården visar ett typiskt mellansvenskt gårdssamhälle från 1700- till tidigt 1800-tal, och kanske kan delar av tiden för Fristaden från 1771-1833 även bli representerad där, men förklarad vara hämtad från dåtidens centrala byggnader och smidesproduktion? Precis som Sörmlandsgårdens byggnader hämtats från olika socknar, men också från till exempel Strängnäs och Malmköping.

Om platsen för Fristaden kan frigöras är mitt förslag att bygga ett parkeringshus för enbart laddbara bilar där. Fritt att parkera, men en mindre avgift läggs ovanpå elförbrukningen som medel för underhåll av byggnaden.

Inledningsvis kan även icke laddbara bilar få stå där tillsvidare, men då med p-avgift. Men när laddbara blir alltmer vanliga med tiden och då får problem att hitta plats får det bli ett p-hus enbart för sådana, vilket det då redan är byggt och redo för.

Kanske går det både att bygga ovan och under mark för att få upp antalet platser och lösa stora delar av den parkeringsbrist som finns.

Även vårt universitet är i behov av bättre parkeringsmöjligheter för dagligen inresande från andra städer.