Fristadsskolan är ingen bra skola

Fristadsskolan i Eskilstuna är inte en bra skola, skriver tidigare eleven Felix Cileli. Rektor Magnus Ollén bemöter kritiken.
Fristadsskolan i Eskilstuna är inte en bra skola, skriver tidigare eleven Felix Cileli. Rektor Magnus Ollén bemöter kritiken.

Insändare 1 februari 2024 05:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under mina tre år på Fristadsskolan i Eskilstuna hann jag vara med om mycket. Antingen var eleverna inte där eller så var de där och ställde till med kaos. Startade brandlarm, stal nycklar från personalen och kränkte lärare verbalt. Eleverna är som vilda djur på skolan och det finns ingen disciplin och det förstår man när lärarna är rädda för att bli skadade, de är maktlösa.

I omgångar har det patrullerat ordningsvakter i korridorerna på grund av att man anar konflikt mellan elever. Detta är något som visar på att skolan har mycket att jobba på när det kommer till säkerheten.

Det är knappt ett år sedan jag lämnade Fristadsskolan en varm junidag, föräldrar och personal applåderade när niorna sprang ut. En fantastiskt fin stund som gör att man glömmer bort hur hemsk skolgången var. Jag vet att det finns duktiga elever på skolan och det är otroligt synd att dessa ska behöva tåla all denna misär.

Jag hann med att sitta i elevrådet på skolan och det blev många möten med vår tidigare rektor Mia Schärdin där vi pratade om skadegörelsen på skolan. Brand i skåp, sönderslagna toaletter, sönderrivna soffor och bajs smetat på toalettväggar. Totalt kaos.

Eskilstuna-Kuriren rapporterade nyligen att fyrverkerier avfyrats i skolan. Det man inte rapporterade var att det skedde i skolans nyrenoverade lokaler. Magnus Ollén, biträdande rektor på Fristadsskolan, säger i en intervju med Kuriren att han är "övertygad" om att det är eleverna på skolan som är orsaken till skadegörelsen. Bara en stund senare säger han även att eleverna på skolan är “fantastiska”.

Ingen elev som utsätter andra elever eller lärare för skada och rädsla är fantastisk. För att motarbeta denna sorts skadegörelse, att elever avfyrar fyrverkerier i nyrenoverade lokaler, behövs övervakning i form av kameror. I Fristadsskolans baracker sker mindre skadegörelse och slagsmål tack vare kameraövervakningen. Med övervakningen kan man ta reda på vilken elev som orsakat vad och sedan ge konsekvenser.

Det är bara eleverna och personalen på skolan som vet vad som händer där. Skolledningen måste föra en god kommunikation med polisen, föräldrar och personalen. För att det ska ske en ändring behövs krafttag såsom mer kameraövervakning, högre närvaro av trygga unga och polisen.

Det måste ske en ändring för som det ser ut just nu är Fristadsskolan ingen bra skola.

Felix Cileli, tidigare elev

undefined
Felix Cileli, tidigare elev på Fristadsskolan i Eskilstuna.


SVAR DIREKT:
Skolans arbete med trygghet för elever och personal är ett ständigt pågående arbete. Vi jobbar förebyggande bland annat genom att mentorer, lärare och personal inom elevhälsan utbildar våra elever i MVP, Mentorer i Våldsprevention. Vi för fortlöpande dialog med externa aktörer, så som Trygga Unga, Ung Fritid, socialtjänsten och Polisen. 

I Skolinspektionens resultat från våren 2023 där skolans årskurs åtta har svarat på frågor kring bland annat trygghet och studiero, förtydligas det att vårt arbete ger effekt. Syftet med enkäten är att säkerställa alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Vi uppvisar höga resultat bland Eskilstunas grundskolor, men resultaten visar också på att vi ligger högt bland alla de skolenheter i landet som genomförde enkäten under våren.

Den skadegörelse som förekommer på skolan är oerhört beklaglig, aldrig försvarbar men knappast unik. Jag har arbetat på flera högstadieskolor i kommunen och ingen av dessa skolor har varit förskonad ifrån skadegörelse, tyvärr. När skolledningen blir uppmärksammad på att skadegörelse skett utgår vi alltid från lagstiftningen och i de fall vi kan identifiera person som utfört skadegörelse förhåller vi oss till 5.kap i skollagen samt skadeståndslagen och brottsbalken.

När det kommer till skolans kännedom att en upplevd kränkning har skett har vi som alla andra skolor en handlingsplan för det. Vi är enligt 6 kap. 10§ i skollagen skyldiga att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Den kameraövervakning som skribenten efterfrågar är i dagsläget under utredning på förvaltningsnivå för att säkerställa att ingen lagöverträdelse sker när dessa installeras på skolan. Vår förhoppning, precis som skribentens är att detta sker skyndsamt.

Magnus Ollén, rektor på Fristadsskolan

undefined
Fristadsskolan i centrala Eskilstuna.
Skriv en insändare du med

Våra insändare läses av många och vissa dagar kan en insändare vara bland de mest lästa artiklarna på hela sajten.

KLICKA HÄR för att skriva en egen insändare! Det är kostnadsfritt och den kan handla om vad som helst.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa