Går till val var för sig – men driver samma frågor

Insändare 17 augusti 2022 08:14
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Strängnäs styr M och S tillsammans. De går nu tydligen till val var för sig, men i lokaltidningen kan vi läsa att de driver samma fokusfrågor; skola, trygghet och ett hållbart samhälle. Vi kan också läsa att de inte tycker att man gjort fel då man avvecklade valfriheten för hemtjänstbehövande.

Nu är det oklart varför de lyfter frågorna skola och trygghet särskilt eftersom ”hållbart” är ett allt övergripande begrepp, som definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som då de samspelar förväntas leda till hållbar utveckling. Det gäller alla områden, även hemtjänsten.

Att man i alla avseenden visar sån samstämmighet inför valet kan tolkas som att man bäddar för en fortsatt koalition efter valet. Vill vi det?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa