Stärk rätten att lära sig punktskrift

Insändare 4 januari 2023 06:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den fjärde januari är den internationella dagen för punktskrift och Louis Brailles födelsedag 1809, som är den person som uppfann den idag allra vanligaste punktskriften, som brukar kallas för just brailleskrift. Vi vill därför uppmärksamma behovet av inkluderande läs- och skriftspråk.

Punktskrift är en taktil skrift som används av människor med synsvaghet och blindhet. Dess uppbyggnad gör den lätt att lära sig. För den som inte ser utgör punktskrift en möjlighet att läsa text utan tal, vilket är viktigt att lära sig tidigt.

De som lär sig punktskrift som barn får oftast en god läshastighet om de fått rätt pedagogik och stöd från lärare och anhöriga. Många personer som är ovana vid punktskrift har tyvärr förutfattade meningar som hindrar dem att inse punktskriftens betydelse. Det kan bli förödande för ett barn som egentligen skulle ha stor nytta av att lära sig punktskrift. Det är också viktigt att vuxna som får synskador får möjlighet att lära sig punktskrift. Det borde vara en självklarhet men är inte det i dag

Att inte kunna läsa och skriva är en stor begränsning av vardagslivet som också begränsas av att personer med synnedsättning är underrepresenterade bland anställda oavsett bransch och konjunkturläge. Arbetslösheten är mycket högre bland synskadade än inom befolkningen i övrigt. 

Även strävan efter jämlika val har nu satts på vila: I november 2022 kom besked att Valmyndigheten inte kommer att få de medel som behövs för att garantera valhemligheten för synskadade, vilket är en mycket allvarlig inskränkning av synskadades demokratiska rättigheter.

Vi i Feministiskt initiativ vill se en politik som:

  • ger elever med synnedsättning rätt att lära sig punktskrift av utbildade pedagoger, precis som andra elever har rätt till en pedagog för att lära sig läsa och skriva
  • ger människor med synnedsättning de hjälpmedel de behöver för att lära sig och använda punktskrift i sitt vardags- och arbetsliv
  • ger vuxna, även nyanlända, rätt och möjlighet att lära sig punktskrift

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa