Ge oss en rättvis vård

Finns det en motsägelse i målsättningen? frågar sig skribenten. Bilden föreställer en magnetkamera.

Finns det en motsägelse i målsättningen? frågar sig skribenten. Bilden föreställer en magnetkamera.

Foto: Ulrika Vallgårda

Insändare2023-12-15 19:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Finns det en motsägelse i denna målsättning och om det förhåller sig så hur reder man i så fall ut den? Hur klarar man ”en vård på lika villkor för hela befolkningen...” och ”den som har största behovet ska ges företräde till vården”?

Nyligen kunde vi i riksradion höra en chefskirurg från Sörmland framföra sina synpunkter beträffande just detta. Hon ansåg att det finns anledning att ta upp denna frågeställning och därför behövs stödet från politikerna. 

I vårt land finns 290 kommuner och 21 regioner och var och en av dem bär ansvaret för sin del av sjukvården. Här infinner sig redan det första och kanske största hindret för en vård på lika villkor och bedömning av vem som skall ges företräde. Det är en utopi att tro att det förekommer en vård på lika villkor i vårt land med den uppdelningen.

Hur når man då en vård på lika villkor och en rättvisare bedömning av vem som har det största behovet? Sannolikt skulle vården vara mer lika för hela befolkningen om vården fick en annan organisation, det är dags att förändra den svenska vården och förstatliga den och ge politikerna en annan roll i vården än den administrativa. Vården ska skötas av proffsen (se Norge). 

Ett bra exempel på hur rörigt det kan bli med alla kommuner och regioner visade sig under den senaste pandemin då särskilda regler skapades runt om i landet vilket fick tråkiga konsekvenser för den enskilde människan. 

För snart två år sedan fick en äldre man i vår stad en magnetröntgen av sin ländrygg. I hans sjukdomshistoria finns en cancer i denna region och ryggoperationer. Han fick ingen information av behandlande läkare men sattes upp på väntelista av regionen. Första snart två år senare, då hans PSA hade gått upp och ryggbesvären tilltagit fick han vetskap om att det fanns ett diskbråck och en kotförskjutning samt troligen en förträngning i ryggraden.