Göran Gredfors (M) är inte trovärdig

Det är anmärkningsvärt, olyckligt och inte på något vis trovärdigt när Göran Gredfors (M) kommunalråd och vice ordförande i personalutskottet, inte kan möta Eskilstuna-Kurirens frågor om KD:s val av gruppledare på ett sakligt och korrekt vis, skriver Tony Meshko, ordförande för KD i Eskilstuna.

Det är anmärkningsvärt, olyckligt och inte på något vis trovärdigt när Göran Gredfors (M) kommunalråd och vice ordförande i personalutskottet, inte kan möta Eskilstuna-Kurirens frågor om KD:s val av gruppledare på ett sakligt och korrekt vis, skriver Tony Meshko, ordförande för KD i Eskilstuna.

Foto: Mikael Andersson

Insändare2022-10-26 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här kommer replik från Tony Meshko (KD) till Göran Gredfors (M) om KD:s val av gruppledare.

Det är anmärkningsvärt, olyckligt och inte på något vis trovärdigt när Göran Gredfors (M) kommunalråd och vice ordförande i personalutskottet, inte kan möta Eskilstuna-Kurirens frågor om KD:s val av gruppledare på ett sakligt och korrekt vis. Om det är någonstans man behöver vara påläst när det kommer till reglemente och tidigare uppgörelser så är det i personalutskottet vars uppgift är att: Just det - tyda reglementet. 

Vad gör då vice ordförande Göran Gredfors (M)? Jo, han säger sig”inte läst något reglemente i detalj” och fyller sedan på med att kritisera tydligheten i ett reglemente han själv varit med och beslutat om, samt i hög grad är styrd av, i det utskott han är vice ordförande för, genom att hävda att”det framgår säkert inte tydligt att det ska vara någon i kommunfullmäktige men det har alltid varit underförstått”. Är detta en vice ordförande att lita på? Det är ju frågan jag ställer mig som partiordförande för KD. Ett synnerligen oroväckande översitteri och en påtaglig nonchalans för kommunens styrmedel är vad jag skulle kalla det.

För den som, till skillnad från Göran Gredfors (M), är intresserad att av att läsa kommunens reglemente i frågan, så finns det i sin helhet här:

https://www.eskilstuna.se/download/18.1e1327417f44b6fd6c1b1a0/1653631796035/Best%C3%A4mmelser%20om%20ers%C3%A4ttning%20till%20f%C3%B6rtroendevalda%20i%20Eskilstuna%20kommun.pdf