Gott exempel på lokal demokrati i praktiken

Ett medborgarföslag kom in med ett önskemål om rörelsepark för funktionshindrade.
Ett medborgarföslag kom in med ett önskemål om rörelsepark för funktionshindrade.

Insändare 22 februari 2023 07:55
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Centerpartiet tror på din rätt och förmåga att själv forma din egen framtid. Därför vill vi att makten ska finnas så nära dig som möjligt och att beslut tas på rätt nivå. När alla får vara med och påverka på samma villkor kan vi fatta bättre beslut som håller över tid.

I Flens kommun har du som invånare möjlighet att lämna in medborgarförslag till dina lokala politiker. För en tid sedan skickades ett medborgarförslag in från en person i Malmköping. Förslaget belyser behovet av en rörelsepark för vuxna som av olika skäl inte kan använda en vanlig lekplats. Förslaget hamnade i kommunstyrelsen vars ledamöter tycker att förslaget är så pass intressant att man vill utreda var en sådan park lämpligast kan placeras samt vilken utrustning som behövs. Kommunstyrelsen passade också på att bredda målgruppen till "personer med funktionsnedsättning oavsett ålder". Förslaget ska utredas i samverkan mellan samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden och därefter skickas på remiss till funktionsrättsrådet och kommunala pensionärsrådet.

Det här är ett gott exempel på hur lokal demokrati fungerar i praktiken. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag här i Flens kommun. När vi utvecklar Sörmlands hjärta så gör vi det allra bäst tillsammans!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa