Hela stan kan inte plogas samtidigt

Mikael Arvidsson, enhetschef Gatunderhåll i Eskilstuna, besvarar en kritisk insändare.

Mikael Arvidsson, enhetschef Gatunderhåll i Eskilstuna, besvarar en kritisk insändare.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2023-12-10 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Ploga bort snön från cykel- och gångvägarna!", publicerad tidigare i december.

Efter ett snöfall så plogar vi många mil i Eskilstuna; vägar, gång- och cykelbanor. 

När vi sätter i gång med snöröjningen beror på hur mycket snö det har kommit och hur länge kommer det att snöa enligt väderprognosen. Vanligtvis så påbörjar vi snöröjningen efter att snön slutat falla, detta leder till att under en viss tid så kan körbanor och cykelvägar vara oplogade.

Med tanke på hur stort vårt vägnät är så kan inte hela staden plogas samtidigt. Efter ett snöfall så tar det ungefär 10—12 timmar innan arbetet är klart.

Så till prioriteringen. Vi plogar i första hand för kollektivtrafiken. Det innebär huvudleder och bussfickor. Men vi prioriterar också vissa utvalda cykelstråk för att göra det möjligt för fler att ta cykeln till jobbet även vintertid. Vilka de prioriterade cykelstråken är kan du se på en karta på eskilstuna.se/snorojning. Där kan du också läsa mer snöröjningen och hur vi prioriterar våra insatser. 

Eskilstuna kommun ser gärna att alla som kan väljer cykel framför bil – precis som du skriver. Men det betyder inte att det är möjligt 365 dagar om året, med tanke på vår geografiska placering.

Vinter med snö är normalt i Sverige under perioden oktober—mars. Här får man helt enkelt acceptera att det råder vinter. Det vill säga: cykla gärna när du kan, men förutsätt inte att det råder sommarväglag i ett land som har vinter.