Hemtjänst är inget enkelt jobb!

Att arbeta inom hemtjänsten är inget lätt jobb. Insändarskribenten föreslår en rad åtgärder för att höja yrkets status.
Att arbeta inom hemtjänsten är inget lätt jobb. Insändarskribenten föreslår en rad åtgärder för att höja yrkets status.

Insändare 17 april 2023 07:46
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under ett antal år har jag levt nära en ”brukare” av mycket hemtjänst och sett hur många kompetenser hemtjänstpersonalen måste behärska för att vården ska vara trygg och säker. Tyvärr finns en syn i samhället att hemtjänst är ett enkelt jobb som vem som helst kan ta. Det är det inte. 

Som hemtjänstpersonal ska man ha social kompetens, vara uppmärksam på hälsotillstånd, kunna förebygga skador, utföra lättare behandlingar (såväl medicinsk som rehabiliterande) och veta hur ett hem ska skötas.

Arbete i hemtjänst måste uppvärderas för att behålla nuvarande personal och för att göra arbetet attraktivare för nya medarbetare.

Som ”gräsrot” och betraktare vill jag ge några exempel på åtgärder för att i framtiden få en bra och säker vård/omsorg i hemmet.

  • Sluta betrakta hemtjänstarbete som enkelt.
  • Inför antagningskrav för vårdutbildningar (läkare, sköterskor, psykolog, fysioterapeut med mera) med obligatorisk praktik i hemtjänst.
  • Lyssna på personalen, ge utrymme för självbestämmande.
  • Ta bort minutschema.
  • Förbättra introduktionen kombinerad med svenskundervisning.
  • Höj lönerna.
  • Lyssna på anhörigvårdare, eventuellt kompletteringsanställ.
  • Anställ fler ordinarie personal.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa