Hemtjänstförändring är feltänkt

Gå inte vidare med en fullständigt onödig försämring för hemtjänstbehövande, vilken dessutom bygger på  felaktiga förutsättningar, skriver Lennart Nilsson.

Gå inte vidare med en fullständigt onödig försämring för hemtjänstbehövande, vilken dessutom bygger på felaktiga förutsättningar, skriver Lennart Nilsson.

Foto: Helene Wahlström

Insändare2023-10-07 08:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av att avvecklingen av valfrihet inom hemtjänsten i Strängnäs aktualiseras i tidningsartikel (ST 2/10) finns skäl att reagera. 

Vem/vilka har initierat avvecklingen av valfriheten gällande hemtjänsten?

Är det ett politiskt initiativ eller ett ”Tjut” (Tjänsteutlåtande) från förvaltningen?

Förvaltningen kan vara jävig med anledning av att förslag har funnits om att minska den kommunala hemtjänsten och låta den privata växa, baserat på framför allt kostnadsjämförelse. Personalreducering har diskuterats.

Om det är ett politiskt initiativ bör det i så fall bygga på kritik från hemtjänsttagare, men den privata hemtjänsten har bara fått positiva vitsord. Ekonomi kan också vara påverkande, men här har den privata hemtjänsten visat sig vara billigare.

Under perioden 2013 – 2022 har den kommunala hemtjänsten redovisat ett budgetöverskridande med i genomsnitt 13 mkr/år. Den privata hemtjänsten har klarat sin verksamhet inom given budget och med godkänd kvalitet. 

Om kommunen nu ska indelas i tre hemtjänstområden, där område 1 och 2 tillhör två olika privata företagare och område 3 tillhör kommunen kommer den personliga friheten att kraftigt begränsas. Om någon hemtjänsttagare inom område 1 eller 2 skulle känna det tryggare att få kommunal hemtjänst måste vederbörande tydligen flytta?

Om den politiska majoriteten ska behålla förtroendet hos kommuninvånarna måste ett omtänk ske. Gå inte vidare med en fullständigt onödig försämring för hemtjänstbehövande, vilken dessutom bygger på  felaktiga förutsättningar.

Lennart Nilsson
Kommuninvånare i Strängnäs