Hjälp flyktingar att få sköldkörtelvård i Sörmland

Säkerställ att de ukrainska flyktingar som behöver sköldkörtelvård får det, skriver Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet och Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Säkerställ att de ukrainska flyktingar som behöver sköldkörtelvård får det, skriver Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet och Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Foto: Magnus Hjalmarson

Insändare2022-04-23 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige och fler kvinnor än män drabbas. Var tionde svensk kvinna tar dagligen sköldkörtelmedicin, vilket innebär att vi alla känner någon som är drabbad.

Symptom som trötthet, nedstämdhet, minnes- och koncentrationsproblem, frusenhet och värk är vanliga. Trots standardbehandling är det många som ändå inte mår bra.

I Ukraina är sköldkörtelsjukdom ännu vanligare. Anledningen är den allvarliga kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Om man vid en kärnkraftsolycka utsätts för radioaktiv jod kan stråldosen orsaka tumörer eller en funktionsnedsättning i sköldkörteln. Det kan därför vara särskilt många bland de ukrainska kvinnor som nu flyr till Sörmland som behöver sköldkörtelvård.

Enligt massflyktsdirektivet har den som söker asyl eller uppehållstillstånd rätt till "vård som inte kan anstå". Men vad begreppet innebär är otydligt och gör att varje enskild läkare vid varje enskilt tillfälle måste göra en avvägning.

Situationen kan vara mycket allvarlig för den som är sjuk. Mitt i allt tumult kan man ha missat att alls få med sig sin medicin. Och när man får ett nytt recept utskrivet i Sverige kan läkemedlet vara från en annan tillverkare, vilket ofta kräver en noggrann injustering av den dagliga dosen innan medicinen fungerar som den ska.

Det går knappt att föreställa sig: Att hastigt fly från ett krig med rädsla för sitt liv och stark oro för familj och vänner som är kvar, och samtidigt känna stress över att få tag i de läkemedel man behöver för att kunna leva ett drägligt liv med den kroniska sjukdomen i ett nytt land.

I väntan på att Sveriges Kommuner och Regioner tar fram ett nationellt vårdprogram för hypotyreos, som på sikt är ett måste för en jämlik vård, vill vi ge en tydlig uppmaning till beslutsfattarna i Region Sörmland: Säkerställ att de ukrainska flyktingar som behöver sköldkörtelvård får det.

Fakta om hypotyreos:

1. Sköldkörteln tillverkar livsviktiga hormoner som bland annat kontrollerar kroppens ämnesomsättning.

2. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg.

3. Vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, minnesproblem, värk och infertilitet.