Hoppas på valfrihet inom hemtjänsten i Strängnäs

Ledamöter av alla politiska färger förena eder i ett kraftfullt NEJ till avveckling av LOV, skriver Lennart Nilsson, kommuninvånare i Strängnäs.

Ledamöter av alla politiska färger förena eder i ett kraftfullt NEJ till avveckling av LOV, skriver Lennart Nilsson, kommuninvånare i Strängnäs.

Foto: Anna Hübsch

Insändare2021-11-29 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialnämnden i Strängnäs har beslutat att Lagen om valfrihet, LOV ska avvecklas. Möjlighet för behövande att välja hemtjänstutförare försvinner. 

Orsak - höga kostnader för den kommunala hemtjänsten. Budgeten har i genomsnitt överskridits med 13 miljoner kronor per år de senaste åtta åren. 

Lösning - att upphandla 50 procent av hemtjänsten inom ett definierat geografiskt område. Boende inom det angivna området kan inte välja kommunal hemtjänst utan är hänvisad till den privata hemtjänsten. De som bor inom det kommunala området kan inte välja det privata alternativet. Detta uppges minska kostnaderna med 3.2 miljoner kronor. 

Vad händer med de övriga cirka 10 miljoner kronorna? Lösningens eventuella (!) påverkan på kostnaden är således begränsad, men det är en stor försämring av livskvaliteten för hemtjänstbehövande. 

Det finns andra lösningar. De privata hemtjänstföretagen som i dag verkar under LOV och klarar uppdraget inom givna ekonomiska ramar, är säkert beredda att bidra med sin kompetens i samverkan med den kommunala hemtjänsten.

Det fria valet är en viktig fråga för alla, även för oss som inte nyttjar hemtjänst idag. Vid någon tidpunkt har vi behov av hemtjänst och då vill vi kunna välja och välja bort.

Inför att frågan nu, enligt underhandsuppgift, ska behandlas av kommunstyrelsen i december vill jag påbjuda följande: Ledamöter av alla politiska färger förena eder i ett kraftfullt NEJ till avveckling av LOV. Gå därefter hem och fira en fröjdefull jul i vetskap om att frid har skapats hos era väljare.