Hör kärnkraftskunskap ihop med politisk tillhörighet?

Finns det verkligen ett samband mellan kunskap i kärnkraft och politisk tillhörighet? undrar Nils Ronquist.
Finns det verkligen ett samband mellan kunskap i kärnkraft och politisk tillhörighet? undrar Nils Ronquist.

Insändare 20 november 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Bengt Olsson på hans artikel om borgerliga politikers okunskap om kärnkraft i EK den 11/11.

Bengt Olsson civilingenjör i värmeteknik anser att borgerliga politiker är okunniga vad gäller kärnkraft. Undertecknad är före detta borgerlig politiker på Gotland och röstar fortfarande på ett av många anses vara ett borgerligt parti nämligen Kristdemokraterna (KD). 

Har under en tioårsperiod arbetat på AB Atomenergi (1962–1972). Var anställd som forskningsingenjör för tillverkning av bränslekutsar dels anrikat uran och dels blandoxider av plutonium och uran så kallat MOX- bränsle. När jag slutade på AB Atomenergi fick jag ett slutbetyg som gör att jag skulle vilja påstå att jag är ganska kunnig i kärnkraftsfrågor.

Jag påstår att Bengt Olsson trots sin politiska erfarenhet drar några helt felaktiga slutsatser. Tyvärr framkommer det också i Bengt Olssons debattartikel en stor del okunskap i kärnkraftsfrågor. Så nu till min fråga: Finns det verkligen ett samband mellan kunskap i kärnkraft och politisk tillhörighet? Sist men inte minst: Vindkraft har en verkningsgrad på ungefär 20 % beroende på vindens nyckfullhet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa