Hur bevara elsektorn fossilfri?

Solcellerna är tysta och eleganta lokala sommarproducenter då ljusmängden är stor, men ger under dessa fyra mörka vintermånader endast 10-15 procent av årsproduktionen under dagen

Solcellerna är tysta och eleganta lokala sommarproducenter då ljusmängden är stor, men ger under dessa fyra mörka vintermånader endast 10-15 procent av årsproduktionen under dagen

Foto: Patrik Ekenblom

Insändare2021-01-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Håller med Mihkel Nömms debatt om att utestänga fossil energi och att flödande sol- vind- och vattenenergi är rena ekosystemtjänster. Konsten ligger i att kunna fånga och lagra för jämn tillförsel som i vattendammar och magasin.                                                                                                                                                                                                         Solcellerna är tysta och eleganta lokala sommarproducenter då ljusmängden är stor, men ger under dessa fyra mörka vintermånader endast 10-15 % av årsproduktionen under dagen. Vindkraften tillför med sina 4 200 verk en årlig energimängd om 25 TWh till kraftnätet  och vårt elbehov om cirka 140 TWh. Variationen mellan veckor kan som mest variera med 500 % enligt www. Energiföretagen/statistik/aktuellt kraftläge.                                                                        Energiöverenskommelsen om 100 % förnybar elenergi till år 2040 kräver stödkraft, energilagring och extra utbyggt kraftnät för att balansera ut ojämnheterna i eltillförseln från större andel vindkraft. Certifieringsorganet Sweco har i utredning en kostnadspost på cirka 1 500 miljarder fram till år 2040. Varför inte, i dessa tider av stora elöverskott, invänta internationell forskning och utveckling av nya små kärnkraftreaktorer som återanvänder kärnbränsleavfall. Dagens vindkraftverk har kanske alla fallit för åldersträcket fram till år 2040. Gäller inte ledorden ”minskat avfall och återanvändning” för vårt mest problematiska avfall?  Vindkraftverk kräver vind och folklig- miljömässig- kommunal- och försvarets acceptans.