Hur folket påverkar de styrande

För ett tiotal år sedan beslutade den styrande majoriteten i Strängnäs kommun att ett av kommunens populäraste äldreboenden skulle läggas ner. Nämligen Selaöhemmet i Stallarholmen, skriver S.G.Daun.Bilden är från 2015.
För ett tiotal år sedan beslutade den styrande majoriteten i Strängnäs kommun att ett av kommunens populäraste äldreboenden skulle läggas ner. Nämligen Selaöhemmet i Stallarholmen, skriver S.G.Daun.Bilden är från 2015.

Insändare 18 juli 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För ett tiotal år sedan beslutade den styrande majoriteten (S, C och F) i Strängnäs kommun att ett av kommunens populäraste äldreboenden skulle läggas ner. Nämligen Selaöhemmet i Stallarholmen. Alla boende där skulle flyttas till främst ett äldreboende i Strängnäs, där det pågick flera nybyggen runt boendet. Förtvivlan utbröt i Selaöhemmet, där alla trivdes.

För att undersöka vad folket i Stallarholmen tyckte om kommunens beslut upprättades en lista i ortens mack (invid värdshuset Gripen) för underskrifter. Man kunde skriva sitt namn i kolumnen för Ja respektive Nej till förslaget. Efter några veckor hade 818 personer skrivit i kolumnen för Nej till kommunens beslut och 24 under Ja. Ett obestridligt tydligt besked om vad folket tyckte. Vilket meddelades till kommunens ledning. Utan att ens reagera på eller kommentera Stallarholmens befolknings protest att Selaöhemmet lades ner. Några boende på Selaöhemmet avled strax efter beslutet och alla blev förtvivlade. 

Detta får illustrera hur de styrande ser på vad folket tycker och önskar. Eller som Astrid Lindgren uttryckte det:”När de styrande inte gör som folket vill, ska de bytas ut!”. Huruvida efterkommande politiska ledningsgrupper i Strängnäs blivit mer lyhörda för folkets önskningar, ankommer inte på mig att bedöma. Men det kan inte vara lätt för oss väljare att ta ställning till vilket parti vi ska lägga vår röst på vid höstens val. p.s. I dag har Selaöhemmet brunnit ner d.s. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa