Hur påverkas Kjulaborna av Biogasfabrik?

Vi boende i närområdet ställer oss.skeptiska mot bygget då det inte nämns några av de risker som uppenbart föreligger om biogasfabriken byggs, skriver Mattias Bergman och Kjell Dahlén.

Vi boende i närområdet ställer oss.skeptiska mot bygget då det inte nämns några av de risker som uppenbart föreligger om biogasfabriken byggs, skriver Mattias Bergman och Kjell Dahlén.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2021-10-28 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till debattartikeln "Hög tid för ny biogasproduktion i Eskilstuna" den 15/10 -21

Inlagan från ägarhåll andades enbart positivitet angående bygget av biogasfabrik i Kjula.

Vi boende i närområdet ställer oss.skeptiska mot bygget då det inte nämns några av de risker som uppenbart föreligger om biogasfabriken byggs. Vare sig riskanalys eller miljökonsekvensbeskrivning har delgetts.

Tidigare erfarenheter av biogasanläggningar vittnar om stora problem med lukt. Detta vittnar artiklar i lokalpressen som exempelvis Alvesta och Skövde.

Hur vattnet i brunnar knutna till angränsande bostäder, kommer att påverkas, då anläggningen gör av med stora volymer i processen, framgår ej av oberoende undersökning.

Vem tar ansvar för om våra egna brunnar påverkas negativt av detta?

Dessutom måste det framgå i riskanalys, hur fabrik som skall tillverka bränsle i stora volymer, påverkar omgivningen vid ett eventuellt tillbud. Om detta händer så påverkas inte bara järnvägen utan flera andra inklusive Coops nya sverigelager.

Man ställer sig även frågan om nyttan med anläggningen, då biogasen som alternativ för fordonsindustrin inte längre är aktuell. Inom några få år, kommer ingen av de stora märkena att ha förbränningsmotorer som drivs av biogas i programmet. Detta beroende på att det fokuseras på elbilar och tester av vätgas som alternativ.

Att Eskilstuna kommun är intresserad är inte så konstigt, då man på detta sätt säkrar upp tillgången på gas till sin egen fordonsflotta.

En fordonsflotta där man inte längre kan beställa färdiga biogasbilar utan man får skicka dem till Göteborg för konvertering till biogas för en stor extrakostnad, detta från den kommunala budgeten.

Man kan även ha synpunkter ur en miljöaspekt då råmaterialet i tillverkningen på grund av den stora kvantitet som åtgår måste sändas långa vägar på dieseldrivna lastbilar, något som ej är bra ur miljösynpunkt.