Hur prioriteras det egentligen i Flens kommun?

Loftet i Flen togs över av kommunen 2023. Bilden är från i höstas.

Loftet i Flen togs över av kommunen 2023. Bilden är från i höstas.

Foto: Lukas Abrahamsson

Insändare2024-03-02 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag finner det nödvändigt att ta upp en oro som jag tror delas av många invånare här i Flen: vem är det egentligen som bestämmer i vår kommun, och vem har hand om ekonomin?

Nyliga händelser har väckt frågor om prioriteringar och fördelning av resurser. Det är svårt att förstå hur det är möjligt att vi har råd att köpa upp hotellfastigheter (Loftet), men samtidigt verkar det som att det finns brist på medel för att upprätthålla och utveckla våra skolor runtom i kommunen och ute i landsbygden.

Det är en paradox att vi kan satsa på fastigheter, men samtidigt ser vi nedläggningar av skolor. Nedläggningen av skolor är oroande av flera anledningar. För det första är det ett faktum att stängning av skolor leder till en minskad tillgänglighet till utbildning för Flensbor. Detta resulterar i att många barn och ungdomar tvingas att resa längre för att nå en skola, vilket kan vara besvärligt och orsaka onödiga påfrestningar på både elever och deras familjer.

En ännu större oro är konsekvenserna av nedläggningen för utbildningsnivån. Genom att minska tillgängligheten till skolor underminerar vi möjligheterna för våra ungdomar att få en högkvalitativ utbildning. Detta har långsiktiga effekter på samhället och dess utveckling. Alla elever förtjänar en jämlik och högkvalitativ utbildning, oavsett var de bor i Sverige.

Utbildning är en grundläggande rättighet som inte borde vara beroende av geografisk plats eller ekonomisk status. Genom att prioritera skolor och se till att de finns tillgängliga för alla invånare skapar vi en rättvis grund för samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att vi som invånare engagerar oss och ifrågasätter de beslut som påverkar vår gemenskap. Vi behöver tydliga svar på varför det finns ekonomiska resurser för vissa projekt medan andra viktiga områden, som utbildning, tycks bli lidande.

Det är dags för öppenhet och diskussion om prioriteringarna i Flen. Vi förtjänar att veta vem som bestämmer och hur våra gemensamma resurser fördelas.

En väl fungerande skolmiljö är en investering i framtiden, och det är hög tid att se till att alla barn och ungdomar i Flen har lika tillgång till en bra och jämlik utbildning eftersom: ‘’En bok, en penna, en [legimiterad] lärare, och ett barn kan förändra världen’’.