Husläkare för alla är en chimär

SG Daun vill se åtgärder från Region Sörmland.

SG Daun vill se åtgärder från Region Sörmland.

Foto: Samuel Steén (TT)

Insändare2024-05-12 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid sjukdom som kroppen inte själv kan bota krävs av sjukvården fyra fundamentala insatser:

  1. Tillgänglighet
  2. Rätt diagnos
  3. Befintligt medel för bot
  4. Korrekt behandling

Det räcker med att endast en av dessa fallerar, så blir man inte botad.

I dagens Sverige är det främst den första insatsen som inte fungerar, och därför inte heller hjälpen av sjukvården. Vilket ju oundvikligen innebär att många dör onödigt tidigt.

Vad är då lösningen på detta problem?

Svaret är att ansvarig myndighet (Regionen) måste sätta in all kraft på att rätta till punkten ett, tillgängligheten.

För att det ska vara möjligt krävs kompetens och starkt engagemang hos beslutsfattarna, något som allt tydligare inte tycks finnas. Om så hade varit fallet skulle knappast primärvården (vårdcentralerna) tillåtas registrera sjuhundra patienter på varje läkare med följd att många sjuka aldrig kan få en tid hos sin så kallade ”husläkare”.

Det är ett oeftergivligt krav på Region Sörmlands beslutsfattare att omedelbart och till varje pris åtgärda detta ångestladdade problem!

De tre andra punkterna får lämnas åt den befintliga medicinska expertisen.