Ideella arbetet i kyrkan måste utökas

Insändarskribenterna ger många förslag på ideellt arbete inom kyrkan, ett av dem är högläsning för alla åldersgrupper.

Insändarskribenterna ger många förslag på ideellt arbete inom kyrkan, ett av dem är högläsning för alla åldersgrupper.

Foto: isabell Höjman/TT

Insändare2021-09-07 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De närmaste åren kommer kyrkans ekonomi att försämras eftersom människor väljer att inte tillhöra kyrkan. Det innebär att alla församlingar måste stärka en del av verksamheten med hjälp av ideella krafter. 

Det ideella arbete som redan finns i församlingarna måste utökas och församlingsmedlemmar behöver engageras i detta.

Det finns medlemmar med många goda kompetenser som kan tas tillvara och som kan medverka i församlingarnas verksamhet. Vi vet genom undersökningar att ca 10% av svenskarna är intresserade av att bidra inom skilda områden, särskilt i kyrkans diakonala arbete. 

Vad kan man göra ideellt? Här följer ett antal exempel för engagemang: Hembesök hos ensamma äldre, högläsning för alla åldersgrupper, samtal om livet och tron, visning av kyrkornas kulturarv, medverkan i s.k språkcaféer, insamlingar både till lokala och internationella ändamål, mötesplatser för ungdomar, hantverksgrupper, gudstjänstgrupper, söndagsskola för barn, sångledare för mindre grupper, mentorskap för unga ledare, föreläsningar – kristna svenskar i historia och nutid

Det här området är högprioriterat anser vi i (POSK) Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan. Med utgångspunkt från det kristna budskapet vill vi under kommande mandatperiod arbeta för att ideellt arbete utvecklas. Det bidrar till gemenskapen i kyrkan, är till glädje för medmänniskor och gagnar församlingsarbetet. 

Tycker du som vi, ge oss din röst i kyrkovalet den 19 september.