Sveriges Lärare måste visa handlingskraft

Att ignorera strejkvapnet är inte längre ett alternativ, skriver signaturen "Anonym".

Att ignorera strejkvapnet är inte längre ett alternativ, skriver signaturen "Anonym".

Foto: Tommy Tengborg (TT)

Insändare2024-04-03 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förhandlingarna mellan Sveriges Lärare och SKR/Sobona har nått en vägs ände. Avtalsdelegationen och förbundsstyrelsen har förkastat det slutgiltiga avtalsförslaget, vilket resulterar i en förlängning av HÖK 21 på veckobasis. Men hur länge kan denna osäkerhet tillåtas fortgå?

När ska Sveriges Lärare överge sin tveksamma hållning och inta en mer resolut position? Har fackförbundet glömt bort det kraftfulla verktyg som en strejk utgör? Exempel från Kanada visar hur lärare framgångsrikt kämpat för sina rättigheter genom denna strategi.

Sveriges lärare förtjänar betydligt bättre! Cirka 40 000 legitimerade lärare har lämnat sitt yrke. Attraktionskraften sjunker drastiskt när arbetsvillkoren och lönen inte motsvarar förväntningarna.

Förbättrade löner och arbetsvillkor är en absolut nödvändighet för att vända den negativa trenden. Sveriges Lärare måste visa handlingskraft och stå upp för sina medlemmar. Att ignorera strejkvapnet är inte längre ett alternativ.

Ett slut på den provisoriska förlängningen av HÖK 21 krävs! Genom att tydligt visa SKR och Sobona att Sveriges lärare inte tolererar otillräckliga avtalsförslag kan vi nå framgång. Det är dags att inta en fastare position och kräva den respekt och de villkor som Sveriges lärare rättmätigt förtjänar!