Infria löftet att satsa på primärvården

Insändare 6 december 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionens politiker har utlovat satsningar på primärvården och fast läkare för Sörmlands invånare. Det är klokt, men var är resurserna som möjliggör detta? Hittills har verkliga satsningar uteblivit och löften riskerar bli tomma ord. Patienter och personal hamnar i kläm. 

Trots att underfinansieringen påtalats länge tvingas nu vårdcentraler till neddragningar i antalet läkare under årets sista månader. Det leder till uppskjutna besök då befintliga läkare måste prioritera akuta tillstånd.

Grundproblemet är att budgeten för både privat och offentlig primärvård är för låg i förhållande till ett växande uppdrag. Det drabbar främst patienterna men även arbetsmiljön och minskar möjligheten att behålla och rekrytera personal. 

Regionens budget krisar med stigande kostnader för sjukhus och nybyggnationer. Att i det läget inte satsa på primärvården försämrar både vård- och budgetsituationen. 

Det är välkänt att en stark primärvård med kontinuitet mellan personal och patienter är det effektivaste sättet att använda våra skattepengar. Det minskar besöken till akutmottagningar, minskar inläggningar på sjukhus och minskar till och med dödligheten i befolkningen. 

Beslutet i våras är hoppingivande. Sörmlands invånare ska ha en fast läkare med ett avgränsat antal patienter att ansvara för. Det är avgörande för att säkra tillgänglighet och kvalitet. Nu måste man göra verklighet av löften och faktiskt satsa på primärvården, på riktigt.

Vi vill ta hand om Sörmlands invånare fullt ut och leverera en god och jämlik vård. Ge oss förutsättningarna!

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: S ideologi klarar inte politiska prioriteringar

S ideologi klarar inte politiska prioriteringar

Gigantiskt pussel kring sjukhuset ska läggas – nya parkeringar, cykelvägar och busshållplatser ska byggas

Gigantiskt pussel kring sjukhuset ska läggas – nya parkeringar, cykelvägar och busshållplatser ska byggas

Signar Mäkitalo håller med om Coronakommissionens kritik mot regeringen och FHM: "Sen och dålig kommunikation"

Signar Mäkitalo håller med om Coronakommissionens kritik mot regeringen och FHM: "Sen och dålig kommunikation"