Inga sakliga skäl att gynna enskild förening

Emma Dahlin (m)oppositionsråd, Flens kommun menar att kommunen inte får agera på ett sådant sätt att det kan gynna enskild förening.

Emma Dahlin (m)oppositionsråd, Flens kommun menar att kommunen inte får agera på ett sådant sätt att det kan gynna enskild förening.

Foto: Anna Hübsch

Insändare2019-12-04 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Politikerna i Flens kommun har haft att ta ställning till en hemställan från Malmköpings IF om att förvärva fastigheten på Bjurängsvägen 2, det vill säga konstgräsplanen samt de kringliggande byggnader på Malmköpings idrottsplats. Det är ett komplext ärende med en mängd såväl fördelar som nackdelar som måste vägas mot varandra vid ställningstagande.

Skattekronorna ska räcka till många saker i en kommun, men viktigast, till kommunens kärnverksamhet: skola, vård och omsorg. Vi ser hur den ekonomiska tillväxten kommande år bromsas in och skatteunderlagets utveckling blir svagare.

Men de stora demografiska utmaningarna med fler äldre och barn gör att trycket på investeringar som äldreboende och skola fortsatt kommer att vara högt. För att möta detta och värna våra invånares skattemedel kommer det att krävas återhållsamhet.

 I dessa tider prövas det politiska ledarskapet och då krävs en politik som förmår att prioritera det allra nödvändigaste framför det som bara är önskvärt. Flensbygdens Moderater har valt att avslå hemställan om förvärv av fastigheten på “Bjurängsvägen 2”. Det finns många argument för vårt ställningstagande men i grunden handlar det om likställighetsprincipen, vilket Kommunallagen (Kap. 2 §3) beskriver med att kommunen inte får agera på ett sådant sätt att det kan gynna enskild förening om det inte finns sakliga skäl.

I det här fallet ser vi inga sakliga skäl till varför likställighetsprincipen skulle frångås. Ett enhälligt kommunfullmäktige beslutade för en tid sedan om översiktsplanen, vilket är det dokument som ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Det aktuella området ingår inte i prioriteringarna över vilka delar som ska utvecklas, vilket gör att det heller inte kan anses vara ett strategisk markförvärv för kommunen då framtidsplaner saknas.