Ingen kontinuitet i hemtjänsten med timvikarier

Insändare 29 november 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående nyhetsartikeln "Hemtjänstpersonal tappade person i golvet" publicerad den 16 november.
Den 16 november kunde man läsa i Eskilstuna-Kuriren att det i hemtjänst i Eskilstuna finns 589 tillsvidareanställda, 45 visstidsanställda och 325 timvikarier. Timvikarier kan i och för sig vara trevliga och intressanta människor men de bidrar inte till trygghet och kontinuitet för de brukare som ”drabbas”. Jag tror inte någon vill höra : ”Hej, det är första gången jag är här” när någon öppnar dörren till ens lägenhet och det är dags för personlig omvårdnad. Det är inte trygghet. 

På vilken arbetsplats låter man en helt främmande person bara kliva in och börja arbeta? Ingenstans! Man börjar normalt med presentation och introduktion. Så är tyvärr inte fallet inom hemtjänst. Det kan inte heller vara särskilt roligt för vikarien att behöva fråga om det mesta och i synnerhet om det på gå grund av funktionshinder är svårt att kommunicera. Hemtjänst är vårdens förlängda arm och behöver gedigen utbildning för att på ett tryggt och säkert sätt kunna utföra sitt arbete. Med fler tillsvidareanställda ökar kontinuiteten och tryggheten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa