Ingen sopsaltning i vinter

Insändare 25 november 2019 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Önskas: Sopsaltning även i år" publicerad den 21/11. Förra vintern testade vi att sopsalta en sträcka på 1,6 mil. Vår utvärdering visar att halkbekämpningsmetoden fungerar bra, om temperaturen ligger mellan 0 och minus 8 grader. Antalet halkolyckor minskar på grund av att cykelbanan inte är hal. Positivt är att fler cyklar på de sträckor där vi sopsaltar. Vilket bidrar till ett mer hållbart resande. 

Sopsaltningsförsöket visade också att metoden inte fungerar vid temperaturer under  minus 8 grader. Saltlösningen rår inte på isen, utan då är det vinterväghållning med plogning och sandning som är effektivast.

Om vi jämför sopsaltning med halkbekämpning med grus, så är sopsaltning också en väldigt dyr och resurskrävande metod. Så för att kunna sopsalta gång- och cykelvägar behöver vi upphandla en entreprenör. Den här vintern kommer vi inte att sopsalta på grund av det ekonomiska läget i kommunen. 

Ämnen du kan följa