Inte många rätt om vindkraft

Insändare 12 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till ”Vindkraften en illusion, publicerad den 8 februari. Tyvärr har du inte många rätt i din korta artikel om vindkraften. De djupare kunskaper som skribenten säger sig ha syns inte mycket av.

När du påstår att den nye energiministerns blåljuger så har du fel. Du tycks hel ha glömt två viktiga detaljer som styr. 1980 genomfördes en folkomröstning om kärnkraften. Denna omröstning skulle vara bindande, inte rådgivande. Inget alternativ förespråkade kärnkraft för tid och evigt utan de tre alternativen som fanns talade om omedelbar avveckling, en snar framtid eller att kärnkraften skulle få finnas tills anläggningarnas säkra ålder uppnåtts. 

I det tredje alternativet föreskrevs också att kärnkraften skulle uppgraderas för att vara säker. Det är kostnaden för att underhålla verken som fått producenten att inse att el producerad av kärnkraft blev för dyr varför en del verk har lagts ner.
Nedläggningen är alltså något som Sveriges medborgare röstat fram och denna beslutande omröstning gäller väl tills en ny omröstning ger något annat svar.

Vindkraften ger el bara när det blåser men det blåser den mesta tiden på den höjd som snurrorna idag finns. Dessutom kan elenergi lagras. Den kan också stöttas med vattenkraft som vid överskott kan minskas för att utnyttja vinden och tvärtom.
Din kommentar om vindkraftens produktionscykel vill jag inte ens kommentera/jämföra med kärnkraft varken vad det gäller materiel eller restprodukter.
Tänk gärna en gång till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa