Staten behöver ta större ansvar för kulturarvet

"Sveriges största sammanhängande kulturarv att förfalla", skriver biskop Johan Dalman.

"Sveriges största sammanhängande kulturarv att förfalla", skriver biskop Johan Dalman.

Foto: Rickard L Eriksson

Insändare2024-03-24 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jäders kyrka är en av landets främsta renässanskyrkor. Dess exteriör är välbevarad från 1650-talet och kyrkans nuvarande gestaltning tillkom på initiativ av Axel Oxenstierna. Ett kulturarv som rymmer berättelser, historier, föremål och byggnader som rotar oss i tiden, hjälper oss förstå vilka vi är och hur det kommer sig att vi blivit dem vi är.

Fortfarande lyssnar dessa väggar till människors sånger och böner. Vi håller det för självklart att det ska fortsätta vara så men sanningen är att det kyrkliga kulturarvet är hotat och kräver att staten tar ett större ansvar.

undefined
Jäders kyrka utanför Eskilstuna. Arkivbild.

Jäders kyrka har 2021-2023 genomgått omfattande och komplexa renoverings- och konserveringsåtgärder på fasadutsmyckningarna för att motverka risk för nedfall av material och medföljande förlust av historiskt material. Och mer återstår att göra. Församlingar och pastorat lägger betydande resurser för att hålla kyrkor och andra byggnader i gott skick, men renovering av det här slaget kräver en unik specialkompetens då det ska göras så som kulturmiljölagen kräver.

För att klara detta får Svenska kyrkan en så kallad kyrkoantikvarisk ersättning från staten: för att kompensera Svenska kyrkan för de överkostnader som uppstår vid vård och underhåll. Ersättningen infördes när Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000, det höjdes successivt för att 2009 nå den överenskomna summan på 460 miljoner kronor per år – en nivå som varit oförändrad sedan dess, trots inflation och minskat penningvärde. Konsekvensen har blivit att underhållsskulden växer, med risk för skador och mer kostsamma insatser längre fram.

Om inte staten tar sitt ansvar riskerar Sveriges största sammanhängande kulturarv att förfalla. Vi biskopar har uppmanat våra riksdagsledamöter att agera för att rädda det världsunika kulturarv som tillhör oss alla genom att höja den kyrkoantikvariska ersättningen. Svenska kyrkan förslår:

  • Höj den kyrkoantikvariska ersättningen succesivt till 700 miljoner kronor år 2027. Det är vad som krävs för att återställa ersättningen till dess ursprungliga värde. Höjningen kan göras ekonomiskt ansvarsfull genom en höjning på 80 miljoner kronor årligen med start 2025.
  • Inflationsskydda anslaget från och med 2028.

I Strängnäs stift (från Salem i öst till Finnerödja i väst) finns 195 kyrkor som berättar en tusenårig historia. Byggnader och miljöer som varit ovärderliga för de som gått före oss och som behöver bevaras och kunna brukas av framtida generationer.

173 kyrkor av dessa kan få KAE-ersättning och behoven är stora. Perioden 2021-2024 sökte församlingarna medel för knappt 226 miljoner – endast 120 miljoner kunde delas ut.

Risk för skador och mer kostsamma insatser längre fram växer för varje år. Nu måste staten ta ett större ansvar för det kulturarv som stärker våra rötter i en orolig tid.