Jansson (S) går vilse i sitt eget resonemang

Jimmy Jansson (S) går vilse i sitt eget resonemang, hävdar signaturen "Ex Socialdemokrat".

Jimmy Jansson (S) går vilse i sitt eget resonemang, hävdar signaturen "Ex Socialdemokrat".

Foto: Joakim Serrander (arkivbild)

Insändare2024-04-21 20:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Jimmy Janssons (S) insändare "Att S och M samarbetar handlar om ansvar", som i sin tur var en replik på insändaren "Socialdemokratin i Eskilstuna är stendöd".

Socialdemokraternas Jimmy Jansson skriver att socialdemokratins död är överdriven och att den därmed inte är riktigt död. Det är fullt möjligt att det är så men den därefter följande texten tyder i huvudsak på motsatsen.

Jansson går omedelbart vilse när han anför att socialdemokratin bidragit till olika beslut i vad han uppfattar som en lång lista av händelser i kommunen. Men att saker blir gjorda innebär ingen koppling till någon socialdemokrati, då måste man tala om hur saker blir gjorda – politik! Problemet i Eskilstuna är att politiken uteblir och det finns ingen skillnad på S och M. Så långt är alltså socialdemokratin lika död som nyss, baserat på Janssons resonemang.

Men man får ändå en känsla av att Jansson i själva verket ser problemet när han hävdar att denna frånvaro av politisk dynamik är en fråga om ansvar. Han går därmed bort sig ännu en gång.

Ansvar i svåra tider skulle kunna anföras som argument om det fanns en övergripande fråga med så stor dignitet att den överred den löpande politiska diskussionen. Det var fallet när Sverige hotades att dras in i andra världskriget, och borde kanske globalt även kunna gälla för klimatfrågan. Men att den löpande kommunala driften i Eskilstuna skulle kräva att kommunens politiker förtränger sina ideologiska positioner känns osannolikt. Således faller det argumentet platt.

Samtidigt blottas faror när ett oblygt samarbete mellan politiska partier med helt olika ideologisk grund upprättas. När Jansson understryker att det är av vikt att man ”håller reda på rollerna” har han faktiskt rätt. Det skapas en uppenbar risk för osunda gynnanden om ett maktoligopol på lokal nivå etableras med grund i det genuina ointresset som folk i allmänhet har för kommunpolitik. Det är just därför det är så viktigt att rollerna bibehålls och att socialdemokrater inte har samma politiska agenda som moderater. Upphör denna skillnad skadas demokratin allvarligt.

Så därför, Jimmy och Jari, måste man som vän av det demokratiska samtalet uppmana alla väljare i kommunen att rösta på andra partier än S och M för att rädda den demokratiska utvecklingen. Er relation bygger inte på ansvarstagande då det inte finns någon rimlig anledning till ert samarbete utöver att ni egentligen har samma politiska idé.

Farsen måste få ett slut och socialdemokratin är vad beträffar Jansson fortfarande stendöd!