Jimmy Jansson (S) svarar om K-fast avkastning

Jimmy Jansson (S) svarar på en insändare i förra veckan om K-fast avkastning.
Jimmy Jansson (S) svarar på en insändare i förra veckan om K-fast avkastning.

Insändare 3 juli 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare om K-fast avkastning 26/6-

Skribenten skriver: ”Men då är min fråga till Jimmy Jansson: Var kommer dessa ofantliga belopp ifrån som K-fast betalar till kommunen? Man behöver inte ha större insikt i ekonomiska frågor för att förstå att de kommer från hyresinbetalningarna. Och då kommer nästa fråga: Varför ska bara vi hyresgäster betala dessa bidrag till kommunens verksamhet?” 

Här föreligger oerhört mycket sakfel och en förvånande brist på kunskap om det välkända faktum att det sålts ett antal lägenhet och en skolbyggnad ä, som skapat en vinst. Det har redogjorts väl för i lokala nyhetskanaler under många tillfällen. 

Den vid två tillfällen och vid senaste tillfället större utdelningen Kommunfastigheter gjort till sin ägare, medborgarna, kommer alltså inte från hyresintäkter. Det är i sak osant att påstå det. 

Utdelningen kommer från en försäljning av fastigheter bestående av lägenheter och en skola. Den försäljningen får ägaren enligt lag ta 50% av till andra ändamål. I Eskilstunas fall har dessa pengar använts till att renovera skolor och idrottsanläggningar för att slippa låna till det. Bra när räntorna nu stiger. Man kan sägas att politiken såg det komma innan alla andra när ni fattade de besluten. Skollyftet och Arenalyftet är kända satsningar, har skrivits om och hur de finansierats likväl.  Kloka satsningar på barn och unga. Samt en del till trygghets- och jobbskapande åtgärder. Vi ser nu hur arbetslösheten sjunker snabbt. Så det har varit väl satsade resurser. 

Det misstag som gjordes vid utdelningen var att kommunen i sina beslut inför den inte kunde ange exakt summa. Eftersom det var oklart hur mycket betalt den som bjöd högst för fastigheters var beredd att ge. Men att utdelning skulle ske i samband med försäljningen var känt och beslutat i kommunfullmäktige. Det är snarare regelverket som är relativt otydligt. 

Utdelningen som diskuterats nyligen tas alltså inte från den hyra som hyresgäster betalar. 

Hyran går alltså till att betala räntor, lån och amortering på de fastigheter hyresgästerna bor i. Dessutom ska de underhållas och renoveras. Historiskt har Kommunfastigheter tvingats ta ut för lite i hyra, därav ligger hyrorna relativt lågt i Eskilstunas i jämförelse med andra motsvarande städer. Det känns inte så får hyresgästen såklart. Men i en jämförelse är det så. Men det gör också att ett stor underhållsberg skapats som nu måste tas igen i en tid med högre räntor, dyrare kostnader för byggjobb och ibland alltför länge eftersatt underhåll. 

Så det har alltså inte kunnat tas ut några överhyror och tas inte ut några överhyror för att lämna ”bidrag” till kommunen.

 Pengarna från hyror av lägenheter används i absoluta huvudsak till lägenheter och skötsel/ ägandet/ lån för dem och på marginalen till insatser på bostadsmarknaden och löpande sociala trygghetsskapande insatser i de stadsdelar som berör k-fast. Inget annat. 

Den årliga avkastning som k-fast ger ägaren (medborgarna) förutom  vid enskilda större försäljningar vissa år, tas i huvudsak från det faktum att k-fast också äger ett antal näringslivsfastigheter. Så mer korrekt är att säga att näringslivet ger ”bidrag” till sociala och trygghetsskapande insatser och för att få fler i jobb. Inte hyresgästerna. 

Att medborgarna äger ett bolag som kan lämna pengar, inte från hyror, men från annat, till att utveckla kommunen måste ju vara bra? Och att bolaget sätter normen på bostadsmarknaden likväl? Om någon annan ägde bolaget skulle ju dess privata ägare ta pengarna själv. Någon annan sätta normen. Är det bättre? Om man ska vara korrekt. 

Att vara korrekt kan aldrig vara arrogant. Att vara korrekt och öppen med vad som gäller är både gynnsamt för rättvisa och det demokratiska samtalsklimatet. Så också att medborgare informerar sig och inte blandar äpplen och päron. 

Med önskan om en fin sommar! 

Jimmy Jansson (S) 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa