Det behövs fler grupprum i skolan

Stökiga klassrum ger ingen arbetsro, anser skribenten, och efterlyser fler grupprum. Bilden föreställer inte personen som skrivit insändaren.

Stökiga klassrum ger ingen arbetsro, anser skribenten, och efterlyser fler grupprum. Bilden föreställer inte personen som skrivit insändaren.

Foto: Jessica Gow (TT)

Insändare2024-02-26 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tycker du att det är okej att elever ska behöva sitta i ett högljutt och stökigt klassrum en hel dag? Elevers betyg blir bara sämre och sämre, och en av anledningarna är att det inte är arbetsro i klassrummen. Därför tycker jag och många andra att alla skolor ska utrustas med fler grupprum.

För det första har vissa elever svårt att koncentrera sig i ett högljutt klassrum. Det leder till att eleverna inte kan prestera lika bra som i ett tyst och lugnt klassrum.

För det andra så kommer lärarna inte behöva säga till eleverna att det ska vara tyst i klassrummet om man kan placera elever i olika grupprum. Om lärarna inte behöver fokusera på att tysta ner eleverna så kommer de istället kunna lägga mer tid på att hjälpa eleverna med deras arbete. Betygen kommer också att bli bättre om man får bättre arbetsro.

En del kan anse att det skulle bli mycket prat och inget arbete i ett grupprum. Men så länge eleverna får arbetet gjort så är det okej att prata lite i grupprummen.

På Sveriges riksdags hemsida har Ibrahim Baylan svarat på en fråga om hur det ska bli bättre arbetsro i skolorna. Han anser att det behövs mer lärare och speciallärare i alla skolor. Men också att anpassa arbetet för varje enskild elev så det ska bli enklare för eleven.

Om skolorna utrustas med fler grupprum så kommer man kunna hjälpa varje enskild elev med de anpassningar som de behöver!