Kommunen underskattat behovet av parkeringar i Odlaren

Insändare 6 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren den 1 oktober "Brist på parkeringsplatser i nya Odlaren."

Det är sällan kommunen svarar på insändare. Det är bättre att ställa frågor till Eskilstuna direkt via e-post till info@eskilstuna.se. Då får du svar från den avdelning i kommunen som är ansvarig.

I detta fall är det naturligtvis så som du uppfattat det hela. Kommunen har helt enkelt underskattat behovet av parkeringsplatser i området. Det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser för de boende i området och därmed inga parkeringsplatser för besökande heller. 

Parkeringsförbud råder på alla gator i området. Du kan till exempel fråga om kommunen tänker ordna med några bilplatser för gäster på gatorna i området.

Vid Bovieran finns gästparkeringar för deras gästers behov. De som bor i Bovieran är äldre personer som inte har lika stort behov bilar som boende som är yrkesverksamma.

Nere vid bussvändplatsen på Odlarvägen finns en ”vild parkering”. Där parkerar ett 40-tal bilar på mark som enligt detaljplanen är naturmark. Mark som man absolut inte får parkera på. Ytterligare ett tecken på att parkeringen i området är underskattad. Du kan till exempel fråga varför parkeringen på naturmark tolereras här?

Vad gäller lekplatser för barn framgår det av planhandlingen att någon kommunal sådan inte ska finnas i området. Barnen kan leka i den närbelägna skogen och på den egna tomten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa