Kommunens lånefest måste få ett slut

Ska kommunen fortsätta att drivas runt genom en ständigt ökande belåning, frågar sig Medborgerlig Samling.

Ska kommunen fortsätta att drivas runt genom en ständigt ökande belåning, frågar sig Medborgerlig Samling.

Foto: Veronica Karlsson

Insändare2022-07-21 21:04
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Följande står att läsa i Eskilstuna kommuns årsplan för 2022:

”För perioden 2022–2024 beräknas kommunens upplåning öka med knappt 2 800 miljoner kronor. Detta kommer att resultera i högre räntekostnader, vilket tränger undan resurser för kärnverksamheten.”

Sug på den karamellen ett slag.

Kommunen har således lånat i sådan utsträckning – och tänker låna ännu mer – att räntorna för lånen kommer tränga undan resurser för vård, skola och omsorg.

Det är resultatet av en hårresande oansvarig ekonomisk politik.

Eskilstuna kommun beräknas i år ha en självfinansieringsgrad på 31 procent, där målet är satt till 50 procent. Det innebär att endast 31 procent av allt som kommunen investerar i finansieras av skatteintäkter. Resterande 69 procent utgörs av lån och statsbidrag.

Låneskulden i kommunen ligger redan enormt högt på 9,4 miljarder kronor inklusive kommunkoncernen och då ska man även betänka att den ekonomiska bärkraften i kommunen inte är god. För samtidigt som Eskilstuna ligger dubbelt så högt som genomsnittet i riket i kommunal skuld per invånare, så ligger vi även i toppen vad gäller arbetslöshet. Eskilstuna har strax över 60 000 invånare i arbetsför ålder. Av dessa är det endast 70,5 procent som är självförsörjande, vilket då innebär att det är på dessa som skuldbördan landar. Varje arbetande individ har i dagsläget en kommunal skuldbörda på sig av 281 250 kronor.

Sedan Jimmy Jansson tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2011 har kommunens lån mer än femfaldigats. När Moderaterna och Centerpartiet 2014 gjorde Socialdemokraterna sällskap som majoritetspartners, skulle man ju kunna trott att den ekonomiska politiken skulle bli lite mer ansvarstagande. Tyvärr har lånefesten fortsatt med en fördubbling av kommunens lån sedan dess, och planen tycks alltså vara att fortsätta på inslaget spår.

Kommunen drivs således runt på statsbidrag och lånade pengar. Och nu börjar räntorna sticka iväg.

Vad är planen? Finns det nån? Eller ska kommunen fortsätta att drivas runt genom en ständigt ökande belåning?

Hanteringen av den kommunala ekonomin måste upp på dagordningen och är en fråga som Medborgerlig Samling tänker fortsätta driva, förhoppningsvis inifrån kommunfullmäktige efter september 2022. Varje krona som utgår från kommunen måste ifrågasättas om det verkligen är bästa sättet att nyttja just den kronan.

Eskilstunas ekonomi behöver saneras – skola, vård och omsorg måste prioriteras och lånefesten måste få ett slut.