Kompetensbrist eller kunskapsbrist på Mälarsjukhuset?

Marie Bennermo är chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

Marie Bennermo är chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

Foto: Johannes Tångeberg

Insändare2023-09-28 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till Chefsläkare Marie Bennermo:

Är det kunskapsbrist du menar så är läget extremt allvarligt men menar du kompetensbrist så bör läget vara hanterbart och inte alls så allvarligt.

Kunskap är att VETA något. Kompetens är att UTFÖRA något. Håll isär och beskriv dessa begrepp i fortsättningen så underlättar det för oss läsare att förstå hur allvarligt det verkligen är.

Kan det vara så att det är ett både och? Dels personal som saknar kunskapen och dels personal som saknar kompetensen?

När rannsakar sig den yttersta ledningen? Intrycket är att det är där som kompetensen och kanske även kunskapen saknas?

Carl-Henric Lange