Köttförbud i skolorna räddar Östersjön från övergödning

Eleverna i Eskilstuna förtjänar nyttig och god växtbaserad mat som inte förstör Östersjön, menar insändarskribenten.
Eleverna i Eskilstuna förtjänar nyttig och god växtbaserad mat som inte förstör Östersjön, menar insändarskribenten.

Insändare 24 juli 2023 08:07
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi befinner oss mitt i en intensiv algblomning som orsakar bottendöd och allvarlig miljöförstöring. Eleverna i Eskilstuna förtjänar nyttig och god växtbaserad mat som inte förstör Östersjön.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav som lider av omfattande övergödning. Läget är akut. Förra året drabbades 21 procent av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten av syrebrist, och omkring 34 procent av bottnarna var syrefattiga.

Vad vi äter spelar stor roll. Enligt rapporten "Ingen övergödning – Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2023" från Havs- och vattenmyndigheten är det jordbruket och avloppsreningssystemet, som kommunala reningsverk och mindre avlopp, som orsakar de största utsläppen av övergödande ämnen.

Jordbruket svarar för cirka 40 procent av de vattenburna kväveutsläppen och 30 procent av fosforutsläppen i Östersjön. Mycket av detta är kopplat till animaliska produkter, då 70 procent av det som odlas i Sverige används som djurfoder. Dessutom kissar och bajsar vi ut betydande mängder kväve och fosfor genom vår konsumtion av kött, mejeriprodukter och ägg.

Skolorna i Eskilstuna bör ta sitt ansvar för att rädda Östersjön från övergödningens förödande effekter genom att införa ett köttförbud nu när höstterminen snart kör igång.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa