Kraftiga restriktioner mot villaägare att vänta i höst

"Möjligheten att bygga Attefallhus om 30 kvadratmeter, eller göra en bygglovbefriad tillbyggnad om 15 kvadratmeter försvinner helt", skriver insändarskribenten. Arkivfoto
"Möjligheten att bygga Attefallhus om 30 kvadratmeter, eller göra en bygglovbefriad tillbyggnad om 15 kvadratmeter försvinner helt", skriver insändarskribenten. Arkivfoto

Insändare 25 augusti 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det väntar tuffa tider för villaägare i Eskilstuna i höst om politikerna säger ja till kommunens förslag att klassificera större delen av staden som särskilt värdefull kulturmiljö. 

Det är det lilla ordet ”särskilt” som ställer till det. Då en ”särskilt värdefull kulturmiljö” är ett juridiskt begrepp som lyder under plan – och bygglagen kap 8 § 13, och som medför en rad restriktioner.

Med ordet ”särskilt” blir det enligt lag förbjudet att på sin egen tomt ställa upp sin husvagn, husbil eller fritidsbåt utan att söka bygglov. Bygglov kommer även krävas för att sätta upp solpaneler, bygga pool eller utföra underhåll så som att måla om sin fasad (i samma kulör) utan bygglov. Möjligheten att bygga Attefallhus om 30 kvadratmeter, eller göra en bygglovbefriad tillbyggnad om 15 kvadratmeter försvinner helt. Vi talar om kraftiga inskränkningar i nyttjanderätten av den egna fastigheten. 

Områden som föreslås klassificeras som ”särskilt värdefull kulturmiljö” är bland andra: Valhalla, Grangärdet, Västermalm, Årby, Fröslunda, Sundbyholm, Mälarbaden, Nyfors, Söder, Öster, Brottsta med flera.

Bakgrunden till detta är det kulturmiljöprogram kommunen låtit beställa av ett externt konsultföretag – där hela områden slentrianmässigt pekas ut som särskilt värdefulla ur kulturmiljöhänseende; detta alldeles oavsett det handlar om eftersatta miljonprogramområden, sönderrenoverade villakvarter eller ett pietetsfullt underhållet smedjelandskap från 1600-talet.

Syftet med det slentrianmässiga användandet av den strikta klassificeringen ”särskilt värdefull kulturmiljö” är oklart. Om det är för att vi invånare skall se värdena runt omkring oss, så vattnar det snarare ur begreppet att inte göra någon särskillnad. Är det en felriktad ideologisk insats, att inget område ska anses mer värdefullt än något annat? Är det lättja och bristande urskiljningsförmåga hos konsulterna? Är det avsaknaden av konsekvensanalys hos politikerna? Eller, är det helt krasst så att det är kommunen som vill ha klirr i kassan, genom ökade bygglovsintäkter? För det är en kostsam historia att söka bygglov.

En sak är i alla fall säker: skulle ordet ”särskilt” strykas där det inte är motiverat, så skulle problemet vara löst!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa